تخفیفات Xbox Live در هفته اول خرداد ماه + پیشنهادات ویژه شرکت Square Enix

در این هفته، تخفیفات ویژه ای برای بازی هایی نظیر Call of Duty و Need for Speed ارائه می دهد. علاوه بر این، دارندگان Xbox 360 نیز می توانند عنوان Burnout Paradise و سری Call of Duty را با قیمت هایی استثنایی خریداری نمایند. شایان ذکر است که این تخفیفات، تا دوشنبه هفته آینده برقرار هستند.

به گزارش ، همچنین تخفیفات ویژه دیگری را ایجاد کرده است. هم اکنون می توانید عناوین این شرکت برروی دو کنسول Xbox One و Xbox 360 را با قیمت هایی ویژه تهیه نمایید. علاوه بر این، بسته الحاقی Battlefield 4 Final Stand نیز برای تمامی بازیکنان طلایی رایگان شد.

 

 

تخفیفات Xbox Live در هفته اول خرداد ماه + پیشنهادات ویژه شرکت Square Enix

در این هفته، تخفیفات ویژه ای برای بازی هایی نظیر Call of Duty و Need for Speed ارائه می دهد. علاوه بر این، دارندگان Xbox 360 نیز می توانند عنوان Burnout Paradise و سری Call of Duty را با قیمت هایی استثنایی خریداری نمایند. شایان ذکر است که این تخفیفات، تا دوشنبه هفته آینده برقرار هستند.

به گزارش ، همچنین تخفیفات ویژه دیگری را ایجاد کرده است. هم اکنون می توانید عناوین این شرکت برروی دو کنسول Xbox One و Xbox 360 را با قیمت هایی ویژه تهیه نمایید. علاوه بر این، بسته الحاقی Battlefield 4 Final Stand نیز برای تمامی بازیکنان طلایی رایگان شد.

 

 

تخفیفات Xbox Live در هفته اول خرداد ماه + پیشنهادات ویژه شرکت Square Enix