تجربه ای نوین با بازی Raw Data

عنوان جدید Raw Data در روز عرضه اش، که بازی اول شخص واقعیت مجازی می باشد، به بالاترین مقام در جدول “فروش های برتر” استیم رسید.

اگرچه بازی هنوز در Early Access استیم قرار دارد با این حال انتقادهای بسیار مثبتی از کاربران استیم دریافت کرده است. در حال حاضر Raw Data در مقام دوم پرفروش ها قرار دارد. در نتیجه، این اولین بازی VRای استکه در این لیست قرار می گیرد که برای بازار نوپای واقعیت مجازی خبر فوق العاده ای است. به خصوص زمانی که این بازی تنها بر روی یکی از دو هدست مطرح، یعنی HTC Vive، موجود است.

مطمئناً موفقیت عنوان Raw Data، و همچنین نزدیک بودن قیمت آن با بازی های PC، برای طرفداران VR خبر بسیار خوبی می باشد. در زیر با تصاویری از این بازی همراه باشید:

 

تجربه ای نوین با بازی Raw Data

(image)

عنوان جدید Raw Data در روز عرضه اش، که بازی اول شخص واقعیت مجازی می باشد، به بالاترین مقام در جدول “فروش های برتر” استیم رسید.

اگرچه بازی هنوز در Early Access استیم قرار دارد با این حال انتقادهای بسیار مثبتی از کاربران استیم دریافت کرده است. در حال حاضر Raw Data در مقام دوم پرفروش ها قرار دارد. در نتیجه، این اولین بازی VRای استکه در این لیست قرار می گیرد که برای بازار نوپای واقعیت مجازی خبر فوق العاده ای است. به خصوص زمانی که این بازی تنها بر روی یکی از دو هدست مطرح، یعنی HTC Vive، موجود است.

مطمئناً موفقیت عنوان Raw Data، و همچنین نزدیک بودن قیمت آن با بازی های PC، برای طرفداران VR خبر بسیار خوبی می باشد. در زیر با تصاویری از این بازی همراه باشید:

(image)

(image)

(image)  

تجربه ای نوین با بازی Raw Data