تاریخ و جزئیات PlayStation Experience 2016 فاش شد

شرکت  Sony شایعات مربوط به تاریخ و جزئیات PlayStation Experience امسال را تایید کرده است. طبق شایعات این نمایش در Anaheim در کالیفرنیا در 3 و 4 دسامبر برگزار می گردد. این جا همان جایی است که Blizzcon قرار است برگزار شود.

حضار در این نمایش می توانند با PS4 Pro و PlayStation VR سرگرم شوند. PlayStation VR در اکتبر و PS4 Pro در نوامبر معرفی می گردند.

کاپ Capcom  برای  نیز قرار است در PlayStation Experience باشد. جایزه این کاپ 250000 دلار است.

شرح قیمت بلیت های این جشنواره عبارت اند از:

بلیت روز شنبه: 45 دلار

بلیت روز یکشنبه: 40 دلار

بلیت هر دو روز: 75 دلار

برای خرید بلیت به سایت مراجعه کنید.

PlayStation Experience از سال 2014 به بعد هر ساله در مکانی متفاوت برگزار می شود. این جشنواره سال 2014 در لاس وگاس و در سال 2015 در سانفرانسیسکو برگزار شد.

تاریخ و جزئیات PlayStation Experience 2016 فاش شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ و جزئیات PlayStation Experience 2016 فاش شد

شرکت  Sony شایعات مربوط به تاریخ و جزئیات PlayStation Experience امسال را تایید کرده است. طبق شایعات این نمایش در Anaheim در کالیفرنیا در 3 و 4 دسامبر برگزار می گردد. این جا همان جایی است که Blizzcon قرار است برگزار شود.

حضار در این نمایش می توانند با PS4 Pro و PlayStation VR سرگرم شوند. PlayStation VR در اکتبر و PS4 Pro در نوامبر معرفی می گردند.

کاپ Capcom  برای  نیز قرار است در PlayStation Experience باشد. جایزه این کاپ 250000 دلار است.

شرح قیمت بلیت های این جشنواره عبارت اند از:

بلیت روز شنبه: 45 دلار

بلیت روز یکشنبه: 40 دلار

بلیت هر دو روز: 75 دلار

برای خرید بلیت به سایت مراجعه کنید.

PlayStation Experience از سال 2014 به بعد هر ساله در مکانی متفاوت برگزار می شود. این جشنواره سال 2014 در لاس وگاس و در سال 2015 در سانفرانسیسکو برگزار شد.

تاریخ و جزئیات PlayStation Experience 2016 فاش شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ و جزئیات PlayStation Experience 2016 فاش شد