تاریخ عرضه ی Rise Of The Tomb Raider برای PS4 لیک شد

به گزارش و به نقل از Rise Of The Tomb Raider ، در سال قبل منتشر شد و به دلیل انحصاری زمانی بودن برای دارندگان کنسول PS4 در دسترس قرار نگرفت. خوشبختانه این انحصار زمانی در حال به اتمام رسیدن است و با تشکر از شعبه ی ایتالیای Gamestop، تاریخ عرضه ی احتمالی آخرین ماجراجویی لارا یعنی 11 “اکتبر”(October) مصادف با 20 مهر را داریم.

از نظر قیمت، قیمت بازی با آخرین بازی عرضه شده در سایت Gamestop برابر است، پس به نظر می رسد قیمت بازی 60 دلار خواهد بود. با در نظر گرفتن این امر که این بازی، بازی جدیدی برای کنسول PS4 است این قیمت مایه ی تعجب نیست، حداقل می دانیم که قطعا ارزشش را دارد. در ماهی پر از بازی های شوتر – Batllefield 1 و Titanfall 2 و نسخه ی جدید سری Call Of Duty – این بازی تفریح خوبی خواهد بود. اطلاعاتی مبنی بر اینکه آیا نسخه PS4 شامل DLC بازی یعنی Baba Yaga: The Temple of the Witch می باشد یا حیر در دسترس نیست. امید است که به زودی متوجه شویم.


تاریخ عرضه ی Rise Of The Tomb Raider برای PS4 لیک شد

به گزارش و به نقل از Rise Of The Tomb Raider ، در سال قبل منتشر شد و به دلیل انحصاری زمانی بودن برای دارندگان کنسول PS4 در دسترس قرار نگرفت. خوشبختانه این انحصار زمانی در حال به اتمام رسیدن است و با تشکر از شعبه ی ایتالیای Gamestop، تاریخ عرضه ی احتمالی آخرین ماجراجویی لارا یعنی 11 “اکتبر”(October) مصادف با 20 مهر را داریم.

(image)

از نظر قیمت، قیمت بازی با آخرین بازی عرضه شده در سایت Gamestop برابر است، پس به نظر می رسد قیمت بازی 60 دلار خواهد بود. با در نظر گرفتن این امر که این بازی، بازی جدیدی برای کنسول PS4 است این قیمت مایه ی تعجب نیست، حداقل می دانیم که قطعا ارزشش را دارد. در ماهی پر از بازی های شوتر – Batllefield 1 و Titanfall 2 و نسخه ی جدید سری Call Of Duty – این بازی تفریح خوبی خواهد بود. اطلاعاتی مبنی بر اینکه آیا نسخه PS4 شامل DLC بازی یعنی Baba Yaga: The Temple of the Witch می باشد یا حیر در دسترس نیست. امید است که به زودی متوجه شویم.


تاریخ عرضه ی Rise Of The Tomb Raider برای PS4 لیک شد