تاریخ عرضه عنوان Rise of the Tomb Raider برای PS4

طبق لیست منتشر شده در شعبه ایتالیایی وبسایت فروشگاه GameStop، عنوان ممکن است در تاریخ 11 اکتبر 2016 برابر20 مهر 95 برای کنسول PS4 منتشر شود. البته این لیست هم اکنون حذف شده است.
یک کارمند عکسی از پایگاه داده فروشگاه منتشر کرده است که آن را در زیر می توانید ببینید:

 تاریخ عرضه عنوان Rise of the Tomb Raider

همان طور که میبینید تاریخ ذکر شده نیز در آن وجود دارد و قیمت بازی نیز 70 یورو درج شده است.
مایکروسافت طی قراردادی یک سال عنوان Rise of the Tomb Raider را در انحصار خود دارد. این بازی 10 نوامبر 2015 برابر 19 آبان 94 برای XBOX ONE عرضه شد. تاریخ 11 اکتبر کمتر از مدت زمان یک سال تعیین شده می باشد؛ گرچه تفاوت زمانی زیادی ندارد.
با این وجود باید تا زمان اعلام شدن تاریخ رسمی عرضه این بازی برای PS4،این خبر را در حد شایعه بدانیم.

 تاریخ عرضه عنوان Rise of the Tomb Raider

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ عرضه عنوان Rise of the Tomb Raider برای PS4

طبق لیست منتشر شده در شعبه ایتالیایی وبسایت فروشگاه GameStop، عنوان ممکن است در تاریخ 11 اکتبر 2016 برابر20 مهر 95 برای کنسول PS4 منتشر شود. البته این لیست هم اکنون حذف شده است.
یک کارمند عکسی از پایگاه داده فروشگاه منتشر کرده است که آن را در زیر می توانید ببینید:

(image)

همان طور که میبینید تاریخ ذکر شده نیز در آن وجود دارد و قیمت بازی نیز 70 یورو درج شده است.
مایکروسافت طی قراردادی یک سال عنوان Rise of the Tomb Raider را در انحصار خود دارد. این بازی 10 نوامبر 2015 برابر 19 آبان 94 برای XBOX ONE عرضه شد. تاریخ 11 اکتبر کمتر از مدت زمان یک سال تعیین شده می باشد؛ گرچه تفاوت زمانی زیادی ندارد.
با این وجود باید تا زمان اعلام شدن تاریخ رسمی عرضه این بازی برای PS4،این خبر را در حد شایعه بدانیم.

 تاریخ عرضه عنوان Rise of the Tomb Raider

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ عرضه عنوان Rise of the Tomb Raider برای PS4