تاریخ عرضه بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild’s Amii لو رفت

تاریخ عرضه بازی ‘s Amii در سایت های Nintendo’s European لو رفت. طبق وبسایت UK تاریخ عرضه بازی 4 مارس است.

با این حساب، احتمالا بازی Breath of the Wild نیز قبل از این بازی یا دقیقا در همان 4 مارس عرضه خواهد شد.

از طرفی احتمال این وجود دارد که تاریخ معرفی NX نیز همین روز باشد. 4 مارس شنبه است و معمولا بازی ها روز جمعه معرفی می شوند اما از آنجایی که Wii U روز یکشنبه 18 نوامبر به همراه بازی های زیادی عرضه شد معرفی این بازی به همراه NX زیاد دور از انتظار نیست.

شرکت Nintendo قبلا اعلام کرده بود که NX در ماه مارس 2017 معرفی می شود. همچنین بازی Breath of the Wild نیز در همین سال عرضه خواهد شد. ولی این بازی تا به حال چندین بار تاخیر داشته است و تنها بازی ای است که در E3 سال 2016 از شرکت Nintendo حضور داشت.

از مشخصه های بازی Zelda در ماه ژوئن رونمایی شد.

تاریخ عرضه بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild’s Amii لو رفت

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ عرضه بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild’s Amii لو رفت

تاریخ عرضه بازی ‘s Amii در سایت های Nintendo’s European لو رفت. طبق وبسایت UK تاریخ عرضه بازی 4 مارس است.

با این حساب، احتمالا بازی Breath of the Wild نیز قبل از این بازی یا دقیقا در همان 4 مارس عرضه خواهد شد.

از طرفی احتمال این وجود دارد که تاریخ معرفی NX نیز همین روز باشد. 4 مارس شنبه است و معمولا بازی ها روز جمعه معرفی می شوند اما از آنجایی که Wii U روز یکشنبه 18 نوامبر به همراه بازی های زیادی عرضه شد معرفی این بازی به همراه NX زیاد دور از انتظار نیست.

شرکت Nintendo قبلا اعلام کرده بود که NX در ماه مارس 2017 معرفی می شود. همچنین بازی Breath of the Wild نیز در همین سال عرضه خواهد شد. ولی این بازی تا به حال چندین بار تاخیر داشته است و تنها بازی ای است که در E3 سال 2016 از شرکت Nintendo حضور داشت.

از مشخصه های بازی Zelda در ماه ژوئن رونمایی شد.

تاریخ عرضه بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild’s Amii لو رفت

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ عرضه بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild’s Amii لو رفت