تاریخ رونمایی از بخش چند نفره ی Call of Duty: Infinite Warfare مشخص شد

اگر با سری بازی های Call of Duty آشنا باشید می دانید که این بازی همواره بدلیل بخش چند نفره ی زیبای خود تحسین شده است. با معرفی Call of Duty: Infinite Warfare و انتشار جزئیاتی از بخش تک نفره تمرکز و نگرانی بازیکنان به سوی بخش چند نفره رفت. اگر شما نیز می خواهید در مورد بخش چند نفره اطلاعاتی کسب کنید ، مجبورید مدتی را صبر کنید.

به گزارش و به نقل از ، شرکت اکتیویژن امروز تایید کرد که رونمایی از بخش چند نفره‌ی بازی Call of Duty:Ininite Warfare در دوم سپتامبر در مراسم Call of Duty XP صورت خواهد گرفت.

این مراسم برای عموم باز خواهد بود، این بدین معنی است که طرفداران بازی می توانند برای اولین بار بخش چند نفره‌ی بازی را تجربه کنند.

Call of Duty: Infinite Warfare در نوامبر امسال برای Xbox One،PS4 و PC منتشر خواهد شد

تاریخ رونمایی از بخش چند نفره ی Call of Duty: Infinite Warfare مشخص شد

(image)

اگر با سری بازی های Call of Duty آشنا باشید می دانید که این بازی همواره بدلیل بخش چند نفره ی زیبای خود تحسین شده است. با معرفی Call of Duty: Infinite Warfare و انتشار جزئیاتی از بخش تک نفره تمرکز و نگرانی بازیکنان به سوی بخش چند نفره رفت. اگر شما نیز می خواهید در مورد بخش چند نفره اطلاعاتی کسب کنید ، مجبورید مدتی را صبر کنید.

به گزارش و به نقل از ، شرکت اکتیویژن امروز تایید کرد که رونمایی از بخش چند نفره‌ی بازی Call of Duty:Ininite Warfare در دوم سپتامبر در مراسم Call of Duty XP صورت خواهد گرفت.

این مراسم برای عموم باز خواهد بود، این بدین معنی است که طرفداران بازی می توانند برای اولین بار بخش چند نفره‌ی بازی را تجربه کنند.

Call of Duty: Infinite Warfare در نوامبر امسال برای Xbox One،PS4 و PC منتشر خواهد شد

تاریخ رونمایی از بخش چند نفره ی Call of Duty: Infinite Warfare مشخص شد