تاریخ دقیق کنفرانس سونی در E3 2016 مشخص شد

Sony Interactive Entertainment امروز تاریخ دقیق کنفرانس خود در E3 2016 را اعلام کرد که البته تقریبا همان تاریخ و زمان کنفرانس هرساله ی این شرکت می باشد. این کنفرانس در تاریخ 13 ژوئن برابر با 24 خرداد ماه و در ساعت 2AM به وقت انگلستان (5:30 دقیقه ی صبح به وقت ایران) برگذار خواهد شد. در این کنفرانس احتمالا شاهد معرفی و نمایش عناوین بزرگی از شرکت سونی خواهیم بود و صد البته که این کنفرانس بر روی وب سایت گیم ایمگ نیز، برای دانلود قرار خواهد گرفت.

تاریخ دقیق کنفرانس سونی در E3 2016 مشخص شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ دقیق کنفرانس سونی در E3 2016 مشخص شد

Sony Interactive Entertainment امروز تاریخ دقیق کنفرانس خود در E3 2016 را اعلام کرد که البته تقریبا همان تاریخ و زمان کنفرانس هرساله ی این شرکت می باشد. این کنفرانس در تاریخ 13 ژوئن برابر با 24 خرداد ماه و در ساعت 2AM به وقت انگلستان (5:30 دقیقه ی صبح به وقت ایران) برگذار خواهد شد. در این کنفرانس احتمالا شاهد معرفی و نمایش عناوین بزرگی از شرکت سونی خواهیم بود و صد البته که این کنفرانس بر روی وب سایت گیم ایمگ نیز، برای دانلود قرار خواهد گرفت.

تاریخ دقیق کنفرانس سونی در E3 2016 مشخص شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تاریخ دقیق کنفرانس سونی در E3 2016 مشخص شد