بیش از 6 میلیون نسخه از Final Fantasy XV به فروشگاه‌ها ارسال شده است

بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط Square Enix عنوان Final Fantasy XV بیش از 6 میلیون نسخه‌ فروش به خرده‌فروش‌های سرتاسر جهان را در گزارش عملکرد خود به ثبت رسانیده است.

به گزارش و به نقل از ، عنوان Final Fantasy XIV تا به امروز بیش از 6 میلیون نسخه شیپ شده داشته است. این کمپانی ژاپنی تایید کرده که این میزان شامل نسخه‌های “دیجیتالی” بازی نیز بوده گرچه هنوز مشخص نیست که چه سهمی از این فروش مربوط به نسخه‌ی دیجیتالی و چه سهمی از آن مربوط به فروش نسخه‌ی فیزیکی است.

Square Enix پیش از این و در روز‌های ابتدایی عرضه اعلام کرده بود که بیش از 5 میلیون نسخه از بازی شیپ شده است (به فروشگاه‌ها ارسال شده است) . پیش از آن “هاجیمه تاباتا (Hajima Tabata)” کارگردان این عنوان اعلام کرده بود که این بازی باید به فروش 10 میلیون نسخه‌ برسد تا بتوان آن را یک “موفقیت” دانست اما بعدتر اعلام کرد که 10 میلیون هدف شخصیِ استودیوست و مشخص‌کننده‌ی این موضوع نیست که فروشی کمتر از این میزان (مانند فروش بالای فعلی) به معنای ضرر برای کمپانی باشد.

Final Fantasy XIV راه زیادی را تا زمان عرضه پیموده است. همانطور که بیاد دارید این عنوان برای اولین بار با نام Final Fantasy Versus XIII در حدود ده سال پیش طی رویداد E3 2006 معرفی شد و بعد‌ها با تاخیر‌های مکرر و تغییر نام به FF XIV مسیر پرفراز و نشیبِ تکمیل و عرضه‌ی خود را به پایان رسانید.

بیش از 6 میلیون نسخه از Final Fantasy XV به فروشگاه‌ها ارسال شده است