بیشتر تیراندازهای قاتل در آمریکا شبیه این عکس ها هستند

به نظر شما بیشتر تیراندازهای قاتل در چه ظاهری دارند؟ یک گروه تحقیقاتی دست به اقدام جالبی زده و تصویر چهره ۳۹ قاتل تفنگ به دست در آمریکا را طی ۳۴ سال گذشته بررسی کرده و تصویری میانگین از چهره آنها را به دست آورده است.

نتیجه بررسی این گروه که در وبسایت «FederalCharges.com» منتشر شده، نشان می دهد بیشتر این افراد مرد و سفید پوست هستند، اما نقطه اشتراک معناداری میان خصوصیات چهره آنها وجود ندارد.

تصاویر از میانگین چهره این قاتلین را یک اپلیکیشن با نام «Psychomorph» تولید کرده است. وظیفه اصلی این نرم افزار ایجاد چهره میانگین از میان تصاویر چهره افراد مختلف است. در پایین می توانید چهره میانگین تمام ۳۹ نفر مورد اشاره را مشاهده کنید.

از معدود خصوصیات مشترک چهره تیراندازان قاتل آمریکایی می توان به رنگ پوست سفید، چشم و موهای تیره اشاره کرد، گرچه قطعاً نمی توان افرادی با این ویژگی های ظاهری را قاتلین بالقوه دانست.

تصویر بعدی مربوط به میانگین چهره تمام قاتلین تیراندازی است که دست به قتل عامل گروهی در مدارس آمریکا زده اند. این تصویر نتیجه ادغام ۱۷ چهره مختلف است و صورت جوانی حدوداً ۲۰ ساله را نشان می دهد.

دیگر مکانی که در آمریکا تیراندازی های زیادی در آن اتفاق می افتد، محیط کار است. میانگین چهره افرادی که در محل کار دست به تیراندازی و قتل همکاران زده اند کمی مسن تر و البته خشن تر است. این عکس میانگین چهره ۱۶ نفر را نشان می دهد.

نمودار زیر هم توزیع نژاد میان تیراندازهای قاتل را در ۳۴ سال گذشته تاریخ آمریکا را نشان می دهد. همان طور که می بینید بیش از نیمی از این افراد سفید پوست بوده اند. سیاه پوستان، آسیایی ها و اهالی آمریکای لاتین با اختلاف زیاد در رده های بعدی قرار می گیرند.

The post appeared first on .

بیشتر تیراندازهای قاتل در آمریکا شبیه این عکس ها هستند