به فروش رفتن یک میلیون عدد از گوشی های جدید LeEco تنها در دو ساعت!

کمپانی LeEco چین پله های ترقی را به سرعت طی می کند و تاکنون دارای بیشترین سرعت پیشرفت در بین کمپانی های هم وطن خود بوده است.

به فروش رفتن یک میلیون عدد از گوشی های جدید LeEco تنها در دو ساعت!

(image)
کمپانی LeEco چین پله های ترقی را به سرعت طی می کند و تاکنون دارای بیشترین سرعت پیشرفت در بین کمپانی های هم وطن خود بوده است.
به فروش رفتن یک میلیون عدد از گوشی های جدید LeEco تنها در دو ساعت!