بنیاد ملی بازی های رایانه ای از نمایشگاه Tehran Game Convention می گوید

اردیبهشت سال 96، جمعی از بازی سازان داخلی و خارجی، به مدت دو روز در برج میلاد تهران گرد هم می آیند تا آخرین دستاوردهای خود را به معرض نمایش گذاشته و برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصتی جهت اعتمادسازی فراهم آورند.

از همین سو، بنیاد ملی بازی های رایانه ای تلاش گسترده ای دارد تا این رویداد به طور کامل شناخته شود و تمام اکوسیستم بازی در سراسر کشور از آن بهره مند شود.

در ادامه، آخرین بیانیه خبری بنیاد در رابطه با این رویداد را می خوانید.

برگزاری نمایشگاه Tehran Game Convention که برای اولین بار سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ناشر از سراسر دنیا را به ایران می‌کشاند یکی از دستاوردهای مهم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که خوشبختانه در هر قدم حمایت کامل بازی‌سازان داخلی را پشت سر خود داشته و در هر گام از مشورت و نظرات تک‌تک بازی‌سازان داخلی یاری جسته است. این اتفاق که برای اولین بار در صنعت بازی‌سازی کشور رخ خواهد داد می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تاریخ این صنعت نوپا باشد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، طرح‌ریزی اقدامات اولیه برای برگزاری رویداد TGC براساس برنامه‌ی ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوبه سال 1394 شورای عالی فضای مجازی، انجام شده است.

تلاش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همواره بر اعتلای صنعت بازی‌سازی ایران و ورود کشورمان به عنوان یک قطب مهم بازی‌سازی به بازارهای جهانی بوده و نمایشگاه TGC قدم بزرگی در مسیر این تلاش چند ساله است. در این نمایشگاه که برای اولین بار قرار است ناشران، سرمایه‌گذاران و فعالان بین‌المللی را به ایران بیاورد، فرصت‌های بسیار باارزشی در اختیار بازی‌سازان کشورمان قرار می‌گیرد تا خودشان را به بازارهای جهانی متصل کنند. این رویداد خواسته‌ی بسیاری از بازی‌سازان با استعداد و فعال کشور است تا بتوانند بازی‌های بومی ایرانی را در بازارهای جهانی معرفی و منتشر نمایند.

قطعا برگزاری شایسته این رویداد بین‌المللی به میزبانی کشورمان، حمایت همه جانبه نهادهای ذیربط فرهنگی، رسانه‌ای، صنعتی و اقتصادی را می‌طلبد تا بتوان از فرصت ایجاد شده، بیشترین بهره را برای توسعه صنعت بازی داشت.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچون سنوات گذشته و رویدادهایی از این دست، خود را ملزم به رعایت قوانین جاری در این خصوص می‌داند و قطعا کلیه‌ی هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌صلاح را بعمل خواهد آورد.

The post appeared first on .

بنیاد ملی بازی های رایانه ای از نمایشگاه Tehran Game Convention می گوید

اردیبهشت سال 96، جمعی از بازی سازان داخلی و خارجی، به مدت دو روز در برج میلاد تهران گرد هم می آیند تا آخرین دستاوردهای خود را به معرض نمایش گذاشته و برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصتی جهت اعتمادسازی فراهم آورند.

از همین سو، بنیاد ملی بازی های رایانه ای تلاش گسترده ای دارد تا این رویداد به طور کامل شناخته شود و تمام اکوسیستم بازی در سراسر کشور از آن بهره مند شود.

در ادامه، آخرین بیانیه خبری بنیاد در رابطه با این رویداد را می خوانید.

برگزاری نمایشگاه Tehran Game Convention که برای اولین بار سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ناشر از سراسر دنیا را به ایران می‌کشاند یکی از دستاوردهای مهم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که خوشبختانه در هر قدم حمایت کامل بازی‌سازان داخلی را پشت سر خود داشته و در هر گام از مشورت و نظرات تک‌تک بازی‌سازان داخلی یاری جسته است. این اتفاق که برای اولین بار در صنعت بازی‌سازی کشور رخ خواهد داد می‌تواند نقطه‌ی عطفی در تاریخ این صنعت نوپا باشد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، طرح‌ریزی اقدامات اولیه برای برگزاری رویداد TGC براساس برنامه‌ی ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوبه سال 1394 شورای عالی فضای مجازی، انجام شده است.

تلاش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همواره بر اعتلای صنعت بازی‌سازی ایران و ورود کشورمان به عنوان یک قطب مهم بازی‌سازی به بازارهای جهانی بوده و نمایشگاه TGC قدم بزرگی در مسیر این تلاش چند ساله است. در این نمایشگاه که برای اولین بار قرار است ناشران، سرمایه‌گذاران و فعالان بین‌المللی را به ایران بیاورد، فرصت‌های بسیار باارزشی در اختیار بازی‌سازان کشورمان قرار می‌گیرد تا خودشان را به بازارهای جهانی متصل کنند. این رویداد خواسته‌ی بسیاری از بازی‌سازان با استعداد و فعال کشور است تا بتوانند بازی‌های بومی ایرانی را در بازارهای جهانی معرفی و منتشر نمایند.

قطعا برگزاری شایسته این رویداد بین‌المللی به میزبانی کشورمان، حمایت همه جانبه نهادهای ذیربط فرهنگی، رسانه‌ای، صنعتی و اقتصادی را می‌طلبد تا بتوان از فرصت ایجاد شده، بیشترین بهره را برای توسعه صنعت بازی داشت.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچون سنوات گذشته و رویدادهایی از این دست، خود را ملزم به رعایت قوانین جاری در این خصوص می‌داند و قطعا کلیه‌ی هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌صلاح را بعمل خواهد آورد.

The post appeared first on .

بنیاد ملی بازی های رایانه ای از نمایشگاه Tehran Game Convention می گوید