بمب افکن های B-52 چقدر مهمات می توانند با خود حمل کند؟ [تماشا کنید]

بمب افکن های B-52 از دهه ی ۱۹۵۰ میلادی مشغول خدمت بوده و قادر است نزدیک به ۳۲ تن تسلیحات را با خود حمل کند. این بمب افکن غول پیکر، با بیش از ۴۷ متر طول و ۵۶ متر بال‌رس (فاصله از نوک یک بال تا نوک بال دیگر) و ۱۲ متر ارتفاع، در میان بمب افکن های دنیا یک اسطوره ی کهنه کار محسوب می شود.

B-52 که به زبان عامیانه ی نظامی ها BUFF نیز خوانده می شود می تواند روی هر بال ۹ بمب و در محفظه ی حمل سلاح خود نیز ۲۷ بمب دیگر را جای دهد. از همه بدتر، ۸ بمب اتمی است که این غول کهنسال می تواند در داخل خود حمل کند.

اگر علاقمندید این موضوع را به چشم ببینید ویدیوی زیر را تماشا کنید (در صورتی که از طریق اپلیکیشن دیجیاتو این مطلب را می خوانید، از  به تماشای ویدیو بنشینید):

The post appeared first on .

بمب افکن های B-52 چقدر مهمات می توانند با خود حمل کند؟ [تماشا کنید]

بمب افکن های B-52 از دهه ی ۱۹۵۰ میلادی مشغول خدمت بوده و قادر است نزدیک به ۳۲ تن تسلیحات را با خود حمل کند. این بمب افکن غول پیکر، با بیش از ۴۷ متر طول و ۵۶ متر بال‌رس (فاصله از نوک یک بال تا نوک بال دیگر) و ۱۲ متر ارتفاع، در میان بمب افکن های دنیا یک اسطوره ی کهنه کار محسوب می شود.

B-52 که به زبان عامیانه ی نظامی ها BUFF نیز خوانده می شود می تواند روی هر بال ۹ بمب و در محفظه ی حمل سلاح خود نیز ۲۷ بمب دیگر را جای دهد. از همه بدتر، ۸ بمب اتمی است که این غول کهنسال می تواند در داخل خود حمل کند.

اگر علاقمندید این موضوع را به چشم ببینید ویدیوی زیر را تماشا کنید (در صورتی که از طریق اپلیکیشن دیجیاتو این مطلب را می خوانید، از  به تماشای ویدیو بنشینید):

The post appeared first on .

بمب افکن های B-52 چقدر مهمات می توانند با خود حمل کند؟ [تماشا کنید]