بلیزارد در مورد مجازات Leaver های Overwatch توضیح می دهد

مجازات افرادی که در هنگام یک بازی در Overwatch از بازی خارج می شوند بازیکنان را بسیار گیج کرده است. سوال بیشتر گیمر ها در مورد نحوه‌ی از بین بردن این مجازات است. به گزارش و به نقل از ، شرکت بلیزارد در جواب به گیمر ها جزئیاتی را در مورد مجازات این نوع افراد منتشر کرده است.

اگر درصد بازی هایی که از آن خارج شده‌اید از حد زیادی بالاتر رود، هشداری در گوشه‌ی سمت چپ صفحه‌، نمایش داده خواهد شد. این مجازات بصورت ظالمانه‌ای شامل حال افرادی که بدلیل مشکلات اینترنتی نیز دسترسی خود را از دست می دهند و افرادی که بدلیل نداشتن فعالیت در طول بازی از مچ کیک می شوند، نیز می شود. اما Overwatch قابلیت تشخیص مشکلات سرور اصلی بازی را دارد و دیسکانکت شدن ها را در آن زمان مشکلی ندارد.

اگر از آن خط قرمزی که بلیزارد تعیین کرده است رد شوید، دریافت XP شما هفتاد و پنج درصد کاهش خواهد یافت. این جریمه زمانی نیست و تا زمانی که درصد خروج شما از بیست بازی گذشته‌تان پایین تر از خط قرمز نیاید این جریمه برداشته نمی شود.

خروج از بازی هنگام مرحله‌ی Assemble مشکلی برای شما ایجاد نمی کند. این نکته همچنین در هنگام خروج در هنگام پایان بازی صدق می کند.

همچنین یکی از مشکلاتی که بازیکنان با آن مواجه شدند، جریمه شدن در حالی بوده که آن ها درحال تماشای بازی بودند و دست از تماشا کردند برداشتند! بر اساس گفته های بلیزارد این اتفاق نباید بیفتد پس اگر با آن مواجه شدید می توانید این باگ را گزارش کنید.

بلیزارد در مورد مجازات Leaver های Overwatch توضیح می دهد

(image)

مجازات افرادی که در هنگام یک بازی در Overwatch از بازی خارج می شوند بازیکنان را بسیار گیج کرده است. سوال بیشتر گیمر ها در مورد نحوه‌ی از بین بردن این مجازات است. به گزارش و به نقل از ، شرکت بلیزارد در جواب به گیمر ها جزئیاتی را در مورد مجازات این نوع افراد منتشر کرده است.

اگر درصد بازی هایی که از آن خارج شده‌اید از حد زیادی بالاتر رود، هشداری در گوشه‌ی سمت چپ صفحه‌، نمایش داده خواهد شد. این مجازات بصورت ظالمانه‌ای شامل حال افرادی که بدلیل مشکلات اینترنتی نیز دسترسی خود را از دست می دهند و افرادی که بدلیل نداشتن فعالیت در طول بازی از مچ کیک می شوند، نیز می شود. اما Overwatch قابلیت تشخیص مشکلات سرور اصلی بازی را دارد و دیسکانکت شدن ها را در آن زمان مشکلی ندارد.

اگر از آن خط قرمزی که بلیزارد تعیین کرده است رد شوید، دریافت XP شما هفتاد و پنج درصد کاهش خواهد یافت. این جریمه زمانی نیست و تا زمانی که درصد خروج شما از بیست بازی گذشته‌تان پایین تر از خط قرمز نیاید این جریمه برداشته نمی شود.

خروج از بازی هنگام مرحله‌ی Assemble مشکلی برای شما ایجاد نمی کند. این نکته همچنین در هنگام خروج در هنگام پایان بازی صدق می کند.

همچنین یکی از مشکلاتی که بازیکنان با آن مواجه شدند، جریمه شدن در حالی بوده که آن ها درحال تماشای بازی بودند و دست از تماشا کردند برداشتند! بر اساس گفته های بلیزارد این اتفاق نباید بیفتد پس اگر با آن مواجه شدید می توانید این باگ را گزارش کنید.

بلیزارد در مورد مجازات Leaver های Overwatch توضیح می دهد