بلک بری و معرفی DTEK50، امن ترین گوشی آندرویدی جهان

در چند هفته گذشته، شایعات زیادی در مورد گوشی های آندرویدی جدید کمپانی بلک بری منتشر شده است.

بلک بری و معرفی DTEK50، امن ترین گوشی آندرویدی جهان

(image)
در چند هفته گذشته، شایعات زیادی در مورد گوشی های آندرویدی جدید کمپانی بلک بری منتشر شده است.
بلک بری و معرفی DTEK50، امن ترین گوشی آندرویدی جهان