بلک بری نسخه آندرویدی Passport را عرضه می کند

گوشی هوشمند Priv بدون شک نخستین گوشی آندروید کمپانی بلک بری است.

بلک بری نسخه آندرویدی Passport را عرضه می کند

(image)
گوشی هوشمند Priv بدون شک نخستین گوشی آندروید کمپانی بلک بری است.
بلک بری نسخه آندرویدی Passport را عرضه می کند