بلک بری به زودی یک گوشی هوشمند جدید را با صفحه کلید عرضه می کند

به نظر می رسد که بلک بری دست از طراحی گوشی های هوشمند با آن چه که به امضای این کمپانی مشهور است، دست بر نخواهد داشت.

بلک بری به زودی یک گوشی هوشمند جدید را با صفحه کلید عرضه می کند

دانلود مستقیم تلگرام فارسی