بعد از موبایل های گلکسی، حالا ماشین های لباسشویی سامسونگ از هم می پاشند

کمیسیون امنیت محصولات مصرف کنندگان ایالات متحده اخیراً به دارندگان برخی از ماشین های لباسشویی سامسونگ نسبت به استفاده از آنها هشدار داده است. به نظر می رسد که اخیراً برخی از ماشین های لباسشویی کمپانی غول کره ای از هم پاشیده اند، هرچند که خوشبختانه هیچکس در این وقایع آسیب ندیده است.

سامسونگ اخیراً به دفعات در صدر خبرها قرار گرفته که دلیل عمده آن، به کیفیت پایین باتری مورد استفاده در موبایل گلکسی نوت 7 باز می گردد. در واقع بسیاری از باتری های گلکسی نوت 7 با خطر انفجار یا آتش گرفتن مواجه بودند و صدمات مادی و معنوی نیز به بعضی دارندگان آن وارد شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که استفاده از نوت 7 در پروازهای هوایی ممنوع اعلام گشت و سامسونگ فراخوانی گسترده برای تعویض واحدهای آسیب پذیر نوت 7 منتشر کرد.

اما این بار، از هم پاشیدن ماشین های لباسشویی سبب شده تا نام سامسونگ در میان اخبار به چشم بخورد. به نظر می رسد برخی از دستگاه های تولید شده در بازه زمانی مارس 2011 الی آپریل 2016 که تا بیشترین حد ممکن پر از لباس بوده اند، با مشکلی عجیب مواجه می شوند.

عده ای از مصرف کنندگان این ماشین های لباسشویی از سامسونگ در دادگاه فدرال نیوجرسی شکایت کرده و می گویند قطعات دستگاه هایشان هنگام شستشوی لباس ناگهان از یکدیگر جدا شده اند یا به کلی نابود گشته اند. البته به نظر می رسد که این مسئله، بیشتر به مشکلی فنی باز می گردد تا مشکلی شیمیایی و یکی از میل های داخلی ماشین های لباسشویی، هنگام شستشوی حجم زیادی از البسه قادر به تحمل وزن نیست.

در حال حاضر سامسونگ نسبت به بروز این مشکل ابراز آگاهی کرده و می گوید به همراه کمیسیون امنیت محصولات مصرف کنندگان، در حال بررسی مشکل و یافتن راهی برای برطرف نمودن آن است؛ تا آن زمان نیز لازم است مشتریان از شستشوی البسه سنگین وزن ممانعت ورزند.

The post appeared first on .

بعد از موبایل های گلکسی، حالا ماشین های لباسشویی سامسونگ از هم می پاشند

کمیسیون امنیت محصولات مصرف کنندگان ایالات متحده اخیراً به دارندگان برخی از ماشین های لباسشویی سامسونگ نسبت به استفاده از آنها هشدار داده است. به نظر می رسد که اخیراً برخی از ماشین های لباسشویی کمپانی غول کره ای از هم پاشیده اند، هرچند که خوشبختانه هیچکس در این وقایع آسیب ندیده است.

سامسونگ اخیراً به دفعات در صدر خبرها قرار گرفته که دلیل عمده آن، به کیفیت پایین باتری مورد استفاده در موبایل گلکسی نوت 7 باز می گردد. در واقع بسیاری از باتری های گلکسی نوت 7 با خطر انفجار یا آتش گرفتن مواجه بودند و صدمات مادی و معنوی نیز به بعضی دارندگان آن وارد شد. این موضوع تا جایی پیش رفت که استفاده از نوت 7 در پروازهای هوایی ممنوع اعلام گشت و سامسونگ فراخوانی گسترده برای تعویض واحدهای آسیب پذیر نوت 7 منتشر کرد.

اما این بار، از هم پاشیدن ماشین های لباسشویی سبب شده تا نام سامسونگ در میان اخبار به چشم بخورد. به نظر می رسد برخی از دستگاه های تولید شده در بازه زمانی مارس 2011 الی آپریل 2016 که تا بیشترین حد ممکن پر از لباس بوده اند، با مشکلی عجیب مواجه می شوند.

عده ای از مصرف کنندگان این ماشین های لباسشویی از سامسونگ در دادگاه فدرال نیوجرسی شکایت کرده و می گویند قطعات دستگاه هایشان هنگام شستشوی لباس ناگهان از یکدیگر جدا شده اند یا به کلی نابود گشته اند. البته به نظر می رسد که این مسئله، بیشتر به مشکلی فنی باز می گردد تا مشکلی شیمیایی و یکی از میل های داخلی ماشین های لباسشویی، هنگام شستشوی حجم زیادی از البسه قادر به تحمل وزن نیست.

در حال حاضر سامسونگ نسبت به بروز این مشکل ابراز آگاهی کرده و می گوید به همراه کمیسیون امنیت محصولات مصرف کنندگان، در حال بررسی مشکل و یافتن راهی برای برطرف نمودن آن است؛ تا آن زمان نیز لازم است مشتریان از شستشوی البسه سنگین وزن ممانعت ورزند.

The post appeared first on .

بعد از موبایل های گلکسی، حالا ماشین های لباسشویی سامسونگ از هم می پاشند