بسته ی الحاقی جدیدِ Destiny با عنوان Rise of Iron کم و بیش! تایید شد

مدتی بود که با توجه به اطلاعاتِ به بیرون درز پیدا کرده , این انتظار می رفت که بسته ی الحاقی بعدی بازی Destiny پاییز امسال منتشر شود که با توجه به اشارات یکی از Redditor های تیز بین به این موضوع میتوان با اطمینان بیشتری این مطلب را تایید کرد که بله : “بانجی (Bungie) ” اطلاعات تازه ای از این بسته ی الحاقی را به ثبت رسانده است . 

……..

یادداشت خبرنگار پردیس گیم : Redditor در واقع لقبی هست که به کاربران reddit.com گفته میشه که یک سایت و منبع اجتماعی – خبریه و تصویر الحاق شده به پست هم از همین منبع گرفته شده .

…….

در مورد نام این اکسپنشن میتوان گفت سازندگان انتخاب بسیار بهتری نسبت به بسته های الحاقی پیشین داشته اند . نام این بسته در مقایسه با نام های گاها نامربوط و بی جذبه ی بسته های پیشین مانند The Dark Below , joining House of Wolves و The Taken King بسیار بهتر و صد البته مرتبط تر به داستان و روایتِ کلی بازی به نظر می رسد .

اینکه این بسته ی الحاقی دقیقا چه چیزهایی را به بازی اضافه می کند همچنان نامعلوم است ولی میتوان انتظار داشت که در این بسته level cap (سطح level قابل دسترسی برای بازیکن در بازی) بالاتر رفته ,  حالت Raid تازه ای به بازی اضافه شده (Raid در این بازی به ماموریت های شش نفره ی همکاری-محور گفته می شود که غالبا بسیار هم دشوار هستند) , مادهای Strike تازه , نقشه های Crucible جدید , محتویات تازه ای برای بخش کمپین و صد البته  سلاح ها و تجهیزات جدید به بازی اضافه شوند . 

می توان امیدوار بود که در نمایشگاه E3 امسال جزییات کاملی از این بسته الحاقی را شاهد باشیم .

بسته ی الحاقی جدیدِ Destiny با عنوان Rise of Iron کم و بیش! تایید شد

(image)

مدتی بود که با توجه به اطلاعاتِ به بیرون درز پیدا کرده , این انتظار می رفت که بسته ی الحاقی بعدی بازی Destiny پاییز امسال منتشر شود که با توجه به اشارات یکی از Redditor های تیز بین به این موضوع میتوان با اطمینان بیشتری این مطلب را تایید کرد که بله : “بانجی (Bungie) ” اطلاعات تازه ای از این بسته ی الحاقی را به ثبت رسانده است . 

……..

یادداشت خبرنگار پردیس گیم : Redditor در واقع لقبی هست که به کاربران reddit.com گفته میشه که یک سایت و منبع اجتماعی – خبریه و تصویر الحاق شده به پست هم از همین منبع گرفته شده .

…….

در مورد نام این اکسپنشن میتوان گفت سازندگان انتخاب بسیار بهتری نسبت به بسته های الحاقی پیشین داشته اند . نام این بسته در مقایسه با نام های گاها نامربوط و بی جذبه ی بسته های پیشین مانند The Dark Below , joining House of Wolves و The Taken King بسیار بهتر و صد البته مرتبط تر به داستان و روایتِ کلی بازی به نظر می رسد .

اینکه این بسته ی الحاقی دقیقا چه چیزهایی را به بازی اضافه می کند همچنان نامعلوم است ولی میتوان انتظار داشت که در این بسته level cap (سطح level قابل دسترسی برای بازیکن در بازی) بالاتر رفته ,  حالت Raid تازه ای به بازی اضافه شده (Raid در این بازی به ماموریت های شش نفره ی همکاری-محور گفته می شود که غالبا بسیار هم دشوار هستند) , مادهای Strike تازه , نقشه های Crucible جدید , محتویات تازه ای برای بخش کمپین و صد البته  سلاح ها و تجهیزات جدید به بازی اضافه شوند . 

می توان امیدوار بود که در نمایشگاه E3 امسال جزییات کاملی از این بسته الحاقی را شاهد باشیم .

بسته ی الحاقی جدیدِ Destiny با عنوان Rise of Iron کم و بیش! تایید شد