بسته الحاقی رایگان Spider-Man در راه Lego Marvel Avengers

شرکت برادران وارنر اعلام کرد که عنوان Lego Marvel Avengers بسته الحاقی Spider-Man را دریافت خواهد کرد.

این بسته رایگان 6 شخصیت مرد عنکبوتی را به این بازی اضافه خواهد کرد:
(Spider Man (Marvel’s Captain America: Civil War
(Spider Man (Peter Parker
(Spider Man (Mile Morales
Spider-Girl
Iron Spider
Scarlet Spider

این بسته الحاقی اولین DLC عنوان Lego Marvel Avengers نیست و بسته های الحاقی پیش از آن شخصیت هایی نظیر Agents of Shield ،Black Panther ،Doctor Strange و Captain Marvel را در کنار مراحل جدید به بازی اضافه کرده اند. بسته الحاقی Lego Marvel Avengers برای پلتفرم های PS4 ،Xbox One ،PS3 ،Xbox 360 ،Wii U و PC در دسترس خواهد بود. عنوان جدید سری بازی های Lego، با نام Lego Star Wars: The Force Awakens در ماه ژوئن عرضه خواهد شد و به روایت داستان فیلم خواهد پرداخت، همچنین به حوادث بازه زمانی فیلم های بازگشت جدای (Return of the Jedi) و بیداری نیرو (The Force Awakens) نیز می پردازد.

بسته الحاقی رایگان Spider-Man در راه Lego Marvel Avengers

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بسته الحاقی رایگان Spider-Man در راه Lego Marvel Avengers

شرکت برادران وارنر اعلام کرد که عنوان Lego Marvel Avengers بسته الحاقی Spider-Man را دریافت خواهد کرد.

این بسته رایگان 6 شخصیت مرد عنکبوتی را به این بازی اضافه خواهد کرد:
(Spider Man (Marvel’s Captain America: Civil War
(Spider Man (Peter Parker
(Spider Man (Mile Morales
Spider-Girl
Iron Spider
Scarlet Spider

این بسته الحاقی اولین DLC عنوان Lego Marvel Avengers نیست و بسته های الحاقی پیش از آن شخصیت هایی نظیر Agents of Shield ،Black Panther ،Doctor Strange و Captain Marvel را در کنار مراحل جدید به بازی اضافه کرده اند. بسته الحاقی Lego Marvel Avengers برای پلتفرم های PS4 ،Xbox One ،PS3 ،Xbox 360 ،Wii U و PC در دسترس خواهد بود. عنوان جدید سری بازی های Lego، با نام Lego Star Wars: The Force Awakens در ماه ژوئن عرضه خواهد شد و به روایت داستان فیلم خواهد پرداخت، همچنین به حوادث بازه زمانی فیلم های بازگشت جدای (Return of the Jedi) و بیداری نیرو (The Force Awakens) نیز می پردازد.

بسته الحاقی رایگان Spider-Man در راه Lego Marvel Avengers

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بسته الحاقی رایگان Spider-Man در راه Lego Marvel Avengers