برگزیدگان اولین رویداد هم آفرینی همراه اول معرفی شدند

همان گونه که ، اولین رویداد هم آفرینی همراه اول قرار بود شهریور ماه گذشته با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود. حال به اطلاعتان می رسانیم تيم های برگزیده ی اولین دور از این رویداد کارآفرینی معرفی شده و برندگان آن جوایز خود را دریافت کرده اند.

در ادامه توجه شما را به بیانیه ی رسمی همراه اول در این خصوص جلب می کنیم:

به گزارش اداره ی کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اولین رویداد از مجموعه رویداد های کارآفرینی همراه اول، با رویکرد رویداد های متداول در این حوزه و انتخاب کسب و کار های نوپا، روز شنبه ۳ مهرماه با حضور مهندس صدوقی مدیرعامل همراه اول، دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مهندس آصفی مدیرکل نوآوری و توسعه ی کسب و کار همراه اول، به کار خود پایان داد.

در این مراسم که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، مهندس وحید صدوقی با اشاره به همکاری خوب همراه اول با دانشگاه شهید بهشتی، گفت: «همراه اول در سال ۸۶ با سرمایه گذاری در پنج دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس و تهران همکاری خود را با دانشگاه ها آغاز و زمینه ی توسعه و رشد در مراکز دانشگاهی را ایجاد کرد».

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه مراکز رشدی که با همکاری دانشگاه ها ایجاد شده به اجرایی شدن ایده ی کارآفرینان کمک می کند، گفت: «همکاری با دانشگاه شهید بهشتی روند سریع تری داشت و شرکت «هوشمند اول بهشتی» جهت حمایت از ایده ها و تجاری سازی طرح ها و پروژه های کارآفرینان در داخل دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شد».

در ادامه ی مراسم دکتر حمیدرضا نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول با اشاره به فرصت های کارآفرینی که به واسطه ی همکاری نزدیک همراه اول با دانشگاه شهید بهشتی ایجاده شده است، گفت: «هم اکنون همراه اول به عنوان دومین شرکت بزرگ بورس در ایران به ایده پردازان دانشگاهی کمک می کند تا بتوانند ارزش آفرینی کرده و ایده های خود را اجرایی کنند».

در این مراسم دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز ضمن تشکر از همراه اول، گفت: «یک اپراتور بزرگ و یک دانشگاه بزرگ با همکاری خود در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تحول ایجاد کرده و الگوی جدیدی در مصرف دانش ایجاد خواهند کرد».

در این رویداد ۱۸۰ طرح از تیم های شرکت کننده، در موضوعات سلامت همراه، آموزش همراه، انرژی و محیط زیست، بازی های رایانه ای و تجارت الکترونیک، دریافت شده بود که ۴۰ طرح به مرحله ی داوری رسید و سرانجام، ۳ طرح برتر برگزیده شد.

گفتنی است جوایز تیم های برگزیده شامل ۱۰ میلیون تومان برای تیم اول، ۵ میلیون تومان برای تیم دوم و ۳ میلیون تومان برای تیم سوم، ۴ مهرماه همزمان با افتتاح به برگزیدگان اهدا شد.

The post appeared first on .

برگزیدگان اولین رویداد هم آفرینی همراه اول معرفی شدند

همان گونه که ، اولین رویداد هم آفرینی همراه اول قرار بود شهریور ماه گذشته با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود. حال به اطلاعتان می رسانیم تيم های برگزیده ی اولین دور از این رویداد کارآفرینی معرفی شده و برندگان آن جوایز خود را دریافت کرده اند.

در ادامه توجه شما را به بیانیه ی رسمی همراه اول در این خصوص جلب می کنیم:

به گزارش اداره ی کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اولین رویداد از مجموعه رویداد های کارآفرینی همراه اول، با رویکرد رویداد های متداول در این حوزه و انتخاب کسب و کار های نوپا، روز شنبه ۳ مهرماه با حضور مهندس صدوقی مدیرعامل همراه اول، دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مهندس آصفی مدیرکل نوآوری و توسعه ی کسب و کار همراه اول، به کار خود پایان داد.

در این مراسم که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، مهندس وحید صدوقی با اشاره به همکاری خوب همراه اول با دانشگاه شهید بهشتی، گفت: «همراه اول در سال ۸۶ با سرمایه گذاری در پنج دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس و تهران همکاری خود را با دانشگاه ها آغاز و زمینه ی توسعه و رشد در مراکز دانشگاهی را ایجاد کرد».

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه مراکز رشدی که با همکاری دانشگاه ها ایجاد شده به اجرایی شدن ایده ی کارآفرینان کمک می کند، گفت: «همکاری با دانشگاه شهید بهشتی روند سریع تری داشت و شرکت «هوشمند اول بهشتی» جهت حمایت از ایده ها و تجاری سازی طرح ها و پروژه های کارآفرینان در داخل دانشگاه شهید بهشتی ایجاد شد».

در ادامه ی مراسم دکتر حمیدرضا نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول با اشاره به فرصت های کارآفرینی که به واسطه ی همکاری نزدیک همراه اول با دانشگاه شهید بهشتی ایجاده شده است، گفت: «هم اکنون همراه اول به عنوان دومین شرکت بزرگ بورس در ایران به ایده پردازان دانشگاهی کمک می کند تا بتوانند ارزش آفرینی کرده و ایده های خود را اجرایی کنند».

در این مراسم دکتر تهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز ضمن تشکر از همراه اول، گفت: «یک اپراتور بزرگ و یک دانشگاه بزرگ با همکاری خود در زمینه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تحول ایجاد کرده و الگوی جدیدی در مصرف دانش ایجاد خواهند کرد».

در این رویداد ۱۸۰ طرح از تیم های شرکت کننده، در موضوعات سلامت همراه، آموزش همراه، انرژی و محیط زیست، بازی های رایانه ای و تجارت الکترونیک، دریافت شده بود که ۴۰ طرح به مرحله ی داوری رسید و سرانجام، ۳ طرح برتر برگزیده شد.

گفتنی است جوایز تیم های برگزیده شامل ۱۰ میلیون تومان برای تیم اول، ۵ میلیون تومان برای تیم دوم و ۳ میلیون تومان برای تیم سوم، ۴ مهرماه همزمان با افتتاح به برگزیدگان اهدا شد.

The post appeared first on .

برگزیدگان اولین رویداد هم آفرینی همراه اول معرفی شدند