برگزاری کارگاه های داستان نویسی با همکاری پردیس گیم


کارگاه داستان نویسی ژانری

در این جلسات علاقه‌مندان به ژانر‌های مختلف ادبی مانند فانتزی، علمی‌تخیلی،‌ وحشت و کارآگاهی دور هم جمع می‌شویم و در مدیوم‌هایی چون کتاب، فیلم، انیمه، سریال و کامیک به بررسی این آثار می‌پردازیم و همچنین در آن کارگاه‌های مختلفی مثل داستان‌نویسی ژانری و ترجمه نیز برگزار خواهد شد.

نشست دوم جلسات کارگروه ادبیات ژانری شروعی خواهد بود بر سلسله جلسات کارگاه داستان‌نویسی ژانری. سعی بر این است که این کارگاه‌ها با رویکردی متفاوت به صورت منظم و مداوم ماهی یک بار برگزار شوند. همان‌طور که از عنوان این جلسات برمی‌آید، قصد بر این است که داستان نویسی را با رویکرد ژانری داشته باشیم، پس ابتدا به تعریفی از ادبیات ژانر خواهیم پرداخت و سپس در جلسات آتی به گوشه و کنار این گونه‌ی ادبی سرک خواهیم کشید.

برای شریک شدن با ما در این مکاشفه‌ کافی است روز دوشنبه 20 اردیبهشت 95 ساعت پنج خودتان را به انجمن کودک و نوجوان برسانید. در صورتی که داستان کوتاه ژانری دارید هم با خود به جلسه بیاورید.

محل برگزاری جلسات: خیابان مفتح جنوبی، خیابان سمیه(به سمت غرب) بن‌بست پروانه. انتهای بن‌بست، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان طبقه‌ی دوم.

ساعت 17 تا 19 | حضور برای عموم آزاد و رایگان است

از حضور تمامی شما عزیزان پردیسی در این جلسه استقبال خواهد شد.

برگزاری کارگاه های داستان نویسی با همکاری پردیس گیم

(image)

کارگاه داستان نویسی ژانری

در این جلسات علاقه‌مندان به ژانر‌های مختلف ادبی مانند فانتزی، علمی‌تخیلی،‌ وحشت و کارآگاهی دور هم جمع می‌شویم و در مدیوم‌هایی چون کتاب، فیلم، انیمه، سریال و کامیک به بررسی این آثار می‌پردازیم و همچنین در آن کارگاه‌های مختلفی مثل داستان‌نویسی ژانری و ترجمه نیز برگزار خواهد شد.

نشست دوم جلسات کارگروه ادبیات ژانری شروعی خواهد بود بر سلسله جلسات کارگاه داستان‌نویسی ژانری. سعی بر این است که این کارگاه‌ها با رویکردی متفاوت به صورت منظم و مداوم ماهی یک بار برگزار شوند. همان‌طور که از عنوان این جلسات برمی‌آید، قصد بر این است که داستان نویسی را با رویکرد ژانری داشته باشیم، پس ابتدا به تعریفی از ادبیات ژانر خواهیم پرداخت و سپس در جلسات آتی به گوشه و کنار این گونه‌ی ادبی سرک خواهیم کشید.

برای شریک شدن با ما در این مکاشفه‌ کافی است روز دوشنبه 20 اردیبهشت 95 ساعت پنج خودتان را به انجمن کودک و نوجوان برسانید. در صورتی که داستان کوتاه ژانری دارید هم با خود به جلسه بیاورید.

محل برگزاری جلسات: خیابان مفتح جنوبی، خیابان سمیه(به سمت غرب) بن‌بست پروانه. انتهای بن‌بست، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان طبقه‌ی دوم.

ساعت 17 تا 19 | حضور برای عموم آزاد و رایگان است

از حضور تمامی شما عزیزان پردیسی در این جلسه استقبال خواهد شد.

برگزاری کارگاه های داستان نویسی با همکاری پردیس گیم