از هفته گذشته که بخش چند نفره  Halo: The Master Chief Collection به صورت رسمی آغاز شد، مشکلات متعددی این بازی و بازیکنان را آزار می داد. در همین راستا ۳۴۳ Industries و مایکروسافت برای بهبود عملکرد بخش چند نفره  در حال تهیه یک بروز رسانی برای رفع تمام مشکلات هستد. اما به نظر می رسد، مشکلات کوچکی بخش […]