بروزرسانی 4.81 کنسول PS3 منتشر شد

بروزرسانی ۴.۸۱ کنسول PS3 منتشر شد و دارندگان این کنسول می‌توانند آن‌ را دانلود کنند. حجم این بروزرسانی خیلی زیاد نیست و نباید انتظار دیدن یک ویژگی بزرگ را داشته باشیم.

این آپدیت که ۲۰۰ مگابایت فضا نیاز دارد با توضیحاتی به شرح زیر منتشر شده است:

آپدیت جدید کنسول PS3 در تاریخ ۱ نوامبر عرضه شده است و برای استفاده از آن به ۲۰۰ مگابایت فضای آزاد نیاز دارید. استفاده از این آپدیت باعث عملکرد روان‌تر این کنسول می‌شود.

همان‌طور که ذکر شده است نمی‌توان انتظار زیادی از این بروزرسانی داشته باشیم. موضوع جالبی که وجود دارد این است که سونی تا چه زمانی می‌خواهد از این کنسول حمایت کند. خیلی از مردم به سراغ کنسول PS4 رفته‌اند و حتی عده‌ای تصمیم دارند تا کنسول PS4 Pro را نیز تجربه کنند. باید دید کنسول نسل هفتم سونی تا چه زمانی پشتیبانی می‌شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بروزرسانی 4.81 کنسول PS3 منتشر شد

بروزرسانی ۴.۸۱ کنسول PS3 منتشر شد و دارندگان این کنسول می‌توانند آن‌ را دانلود کنند. حجم این بروزرسانی خیلی زیاد نیست و نباید انتظار دیدن یک ویژگی بزرگ را داشته باشیم.

این آپدیت که ۲۰۰ مگابایت فضا نیاز دارد با توضیحاتی به شرح زیر منتشر شده است:

آپدیت جدید کنسول PS3 در تاریخ ۱ نوامبر عرضه شده است و برای استفاده از آن به ۲۰۰ مگابایت فضای آزاد نیاز دارید. استفاده از این آپدیت باعث عملکرد روان‌تر این کنسول می‌شود.

همان‌طور که ذکر شده است نمی‌توان انتظار زیادی از این بروزرسانی داشته باشیم. موضوع جالبی که وجود دارد این است که سونی تا چه زمانی می‌خواهد از این کنسول حمایت کند. خیلی از مردم به سراغ کنسول PS4 رفته‌اند و حتی عده‌ای تصمیم دارند تا کنسول PS4 Pro را نیز تجربه کنند. باید دید کنسول نسل هفتم سونی تا چه زمانی پشتیبانی می‌شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بروزرسانی 4.81 کنسول PS3 منتشر شد