بروزرسانی سبکی برای Xbox ONE در راه است

انتظار می رفت که بعد از تقریباً دوسال از آخرین بروزرسانی های بزرگ سیستم عامل کنسول Xbox ONE ، بروزرسانی جدیدی را برای سیستم این کنسول شاهد باشیم.

به گزارش و به نقل از ، طبق بیانیه ی آقای مایک یارا “Mike Ybarra” در شبکه ی توییتر بزودی در هفته های آتی شاهد یک بروزرسانی سبک برای سیستم عامل Xbox ONE خواهیم بود که برخی مشکلات باقی مانده را برطرف می کند اما چیز بزرگ و خاصی به سیستم این کنسول اضافه نخواهد کرد.

اما چرا مایکروسافت دیگر ویژگیهای بزرگ و جدیدی به سیستم عامل کنسول Xbox ONE اضافه نمی کند؟ مایکروسافت برنامه های بزرگی برای سیستم عامل این کنسول داشته اما هنوز همه ی آنها را محقق نساخته و مشخص نیست که چه برنامه ای برای آینده ی این کنسول در نظر دارد.

نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟…

بروزرسانی سبکی برای Xbox ONE در راه است

(image)

انتظار می رفت که بعد از تقریباً دوسال از آخرین بروزرسانی های بزرگ سیستم عامل کنسول Xbox ONE ، بروزرسانی جدیدی را برای سیستم این کنسول شاهد باشیم.

به گزارش و به نقل از ، طبق بیانیه ی آقای مایک یارا “Mike Ybarra” در شبکه ی توییتر بزودی در هفته های آتی شاهد یک بروزرسانی سبک برای سیستم عامل Xbox ONE خواهیم بود که برخی مشکلات باقی مانده را برطرف می کند اما چیز بزرگ و خاصی به سیستم این کنسول اضافه نخواهد کرد.

اما چرا مایکروسافت دیگر ویژگیهای بزرگ و جدیدی به سیستم عامل کنسول Xbox ONE اضافه نمی کند؟ مایکروسافت برنامه های بزرگی برای سیستم عامل این کنسول داشته اما هنوز همه ی آنها را محقق نساخته و مشخص نیست که چه برنامه ای برای آینده ی این کنسول در نظر دارد.

نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟…

بروزرسانی سبکی برای Xbox ONE در راه است