بروزرسانی دوباره ی سرورهای The Division امروز صبح ( باتلاقی از باگ )

امروز بار دیگر یوبیسافت سرورهای عنوان The Division را به مدت سه ساعت از دسترس خارج کرد تا مورد بروزرسانی و اصلاح قرار گیرد تا بخشی از مشکلات پیش آمده در طی بروزرسانی سرورها در روز گذشته برطرف گردد. روز گذشته شاهد اخباری از برنامه ی شرکت یوبیسافت برای بروزرسانی سرورهای بازی The Division بودید که در ابتدا سرورها از دسترس خارج شد اما خیلی زودتر از موعد وارد کار شدند ولی اندکی بعد یوبیسافت اطلاعیه ای منتشر کرد که حاکی از عدم موفقیت بروزرسانی سرورها داشت.

اما به گزارش و به نقل از ، امروز تقریباً ساعت 11 و 30 دقیقه صبح به وقت تهران سرورهای بازی به مدت سه ساعت از دسترس خارج شدند تا برخی از مشکلاتی که می بایست دیروز بروی سرور برطرف می گردید رفع شود.

برخی از مشکلات رفع شده در این بروزرسانی به شرح زیر است:

برطرف شدن باگ HVT ( High Value Target )

برطرف شدن باگی که به بازیکنان امکان رد کردن بخش هایی از مراحل Clear Sky را می داد

بطرف شدن گلیچی مربوط به دیوراها

و ….

لازم به ذکر است با توجه به مشکل دار بودن پچ مورد نظر برای سرورهای بازی ، بخش رقابت های Clear Sky همچنان غیر فعال است و به سرورها اضافه نشده و می بایست تا هفته های بعدی صبر کرد تا طی یک بروزرسانی دیگر این مُد به سرورها اضافه شود.

 

بروزرسانی دوباره ی سرورهای The Division امروز صبح ( باتلاقی از باگ )

(image)

امروز بار دیگر یوبیسافت سرورهای عنوان The Division را به مدت سه ساعت از دسترس خارج کرد تا مورد بروزرسانی و اصلاح قرار گیرد تا بخشی از مشکلات پیش آمده در طی بروزرسانی سرورها در روز گذشته برطرف گردد. روز گذشته شاهد اخباری از برنامه ی شرکت یوبیسافت برای بروزرسانی سرورهای بازی The Division بودید که در ابتدا سرورها از دسترس خارج شد اما خیلی زودتر از موعد وارد کار شدند ولی اندکی بعد یوبیسافت اطلاعیه ای منتشر کرد که حاکی از عدم موفقیت بروزرسانی سرورها داشت.

اما به گزارش و به نقل از ، امروز تقریباً ساعت 11 و 30 دقیقه صبح به وقت تهران سرورهای بازی به مدت سه ساعت از دسترس خارج شدند تا برخی از مشکلاتی که می بایست دیروز بروی سرور برطرف می گردید رفع شود.

برخی از مشکلات رفع شده در این بروزرسانی به شرح زیر است:

برطرف شدن باگ HVT ( High Value Target )

برطرف شدن باگی که به بازیکنان امکان رد کردن بخش هایی از مراحل Clear Sky را می داد

بطرف شدن گلیچی مربوط به دیوراها

و ….

لازم به ذکر است با توجه به مشکل دار بودن پچ مورد نظر برای سرورهای بازی ، بخش رقابت های Clear Sky همچنان غیر فعال است و به سرورها اضافه نشده و می بایست تا هفته های بعدی صبر کرد تا طی یک بروزرسانی دیگر این مُد به سرورها اضافه شود.

 

بروزرسانی دوباره ی سرورهای The Division امروز صبح ( باتلاقی از باگ )