برنامه پرتاب های مستمر اسپیس اکس از ۳۰ بهمن آغاز می شود

پس از آن که اواخر سال ۲۰۱۶ یکی از موشک های فالکون ۹ شرکت اسپیس اکس ، این شرکت حدود دو هفته قبل توانست . حال طبق اعلام جدید، ماموریت راکت های فالکون این شرکت از تاریخ ۳۰ بهمن مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

این خبر توسط حساب رسمی شرکت فضایی اسپیس اکس در توییتر منتشر شده و بر طبق آن قرار است یک کپسول دراگون حاوی محموله ای از مواد مورد نیاز ایستگاه فضایی بین المللی، توسط یکی از راکت های این شرکت و از پایگاه فضایی کندی به آسمان پرتاب شود.

، اسپیس اکس در طی برنامه ای بلندپروازانه قصد دارد هر دو تا سه هفته یک بار پرتاب موفقیت آمیزی را به اجرا بگذارد. حال به نظر می رسد این برنامه به طور رسمی در روز ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) و با پرتاب اولین موشک آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که این پرتاب، اولین پرتاب رسمی خواهد بود که قرار است از سکوی جدید پایگاه فضایی کندی فلوریدا به انجام برسد و این برنامه تا زمانی که عملیات تعمیر و آماده سازی سکوی مشهور پایگاه کیپ کاناورال به پایان برسد، ادامه خواهد داشت.

The post appeared first on .

برنامه پرتاب های مستمر اسپیس اکس از ۳۰ بهمن آغاز می شود