بررسی کنفرانسهای E3 2016

و بالاخره E3 2016 نیز تمام شد و یک سال دیگر به عمر گیمی ما اضافه شد. امسال نیز کمپانی های اصلی صنعت گیم همانند سالهای گذشته در نمایشگاه E3 حضور داشتند و با نمایشهای خودشان از گیمرها دلبری می کردند. حضور مایکروسافت و سونی هر ساله جذابیتهای خاص خود را دارد و امسال نیز این جذابیتها وجود داشت. در ویدئوی زیر به همراه محمد طالبیان هستیم و در مورد E3 2016 و زشتی ها و زیبایی های آن صحبت می کنیم و در مورد کنفرانسهای برگزار شده و میزان مقبولیت هر یک از کنفرانسها و نمایشهای داده شده بحث و بررسی می کنیم.

مدت زمان  1 ساعت و 25 دقیقه

بررسی کنفرانسهای E3 2016

1.08GB

352MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بررسی کنفرانسهای E3 2016

و بالاخره E3 2016 نیز تمام شد و یک سال دیگر به عمر گیمی ما اضافه شد. امسال نیز کمپانی های اصلی صنعت گیم همانند سالهای گذشته در نمایشگاه E3 حضور داشتند و با نمایشهای خودشان از گیمرها دلبری می کردند. حضور مایکروسافت و سونی هر ساله جذابیتهای خاص خود را دارد و امسال نیز این جذابیتها وجود داشت. در ویدئوی زیر به همراه محمد طالبیان هستیم و در مورد E3 2016 و زشتی ها و زیبایی های آن صحبت می کنیم و در مورد کنفرانسهای برگزار شده و میزان مقبولیت هر یک از کنفرانسها و نمایشهای داده شده بحث و بررسی می کنیم.

مدت زمان  1 ساعت و 25 دقیقه

بررسی کنفرانسهای E3 2016

1.08GB

352MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بررسی کنفرانسهای E3 2016