برخلاف تصور عمومی، PlayStation VR می تواند عمر PS4 را افزایش دهد

به گزارش و به نقل از  ما از این حرف ها زیاد شنیده ایم که شرکت ها قبل از ساختن یک کنسول جدید می گویند که فلان دستگاه عمر کنسول را افزایش می دهد مثلا وقتی که Wii Motion Plus و Kinect آمدند نیز این حرف ها شنیده می شد، پس جای تعجب ندارد که سونی می گوید VR عمر PS4 را افزایش می دهد.

ارشد فروش و بازاریابی شرکت سونی آقای “جیم رایان(Jim Ryan)” در مصاحبه ای با MCV UK این سخنان را بیان کرد و همچنین اضافه کرد که مطمئن نیست که VR باعث شود PS4 به موفقیت PS2 در فروش برسد.

آقای رایان گفت:”قطعا باعث پیشرفت و اضافه شدن عمر PS4 می شود که ما هنوز در اواسط آن هستیم ولی من از رسیدن میزان فروش PS4 به سطح PS2 مطمئن نیستم. البته باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که PS2 به قیمت 99 پوند بود ولی PS4 به قیمت 300 پوند است و VR نیز 350 پوند می باشد. ما تقریبا افتخار می کنیم به جایگاه فروشی که داریم البته دلایلی وجود دارد که ما هنوز می خواهیم در بازار وجود داشته باشیم.

برخلاف تصور عمومی، PlayStation VR می تواند عمر PS4 را افزایش دهد

(image)

به گزارش و به نقل از  ما از این حرف ها زیاد شنیده ایم که شرکت ها قبل از ساختن یک کنسول جدید می گویند که فلان دستگاه عمر کنسول را افزایش می دهد مثلا وقتی که Wii Motion Plus و Kinect آمدند نیز این حرف ها شنیده می شد، پس جای تعجب ندارد که سونی می گوید VR عمر PS4 را افزایش می دهد.

ارشد فروش و بازاریابی شرکت سونی آقای “جیم رایان(Jim Ryan)” در مصاحبه ای با MCV UK این سخنان را بیان کرد و همچنین اضافه کرد که مطمئن نیست که VR باعث شود PS4 به موفقیت PS2 در فروش برسد.

آقای رایان گفت:”قطعا باعث پیشرفت و اضافه شدن عمر PS4 می شود که ما هنوز در اواسط آن هستیم ولی من از رسیدن میزان فروش PS4 به سطح PS2 مطمئن نیستم. البته باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که PS2 به قیمت 99 پوند بود ولی PS4 به قیمت 300 پوند است و VR نیز 350 پوند می باشد. ما تقریبا افتخار می کنیم به جایگاه فروشی که داریم البته دلایلی وجود دارد که ما هنوز می خواهیم در بازار وجود داشته باشیم.

برخلاف تصور عمومی، PlayStation VR می تواند عمر PS4 را افزایش دهد