برخاستن دود از تبلت سامسونگ در یک پرواز هوایی، به تغییر مسیر هواپیما منجر شد

بسیاری از خطوط هوایی سراسر جهان از مسافران خواسته اند که دستگاه گلکسی نوت 7 خود را طی پروازها خاموش کنند و از شارژ کردن آن امتناع ورزند؛ تصمیمی که در راستای جلوگیری از انفجار نوت 7 در هواپیما اتخاذ شده است. در حالی که تا به امروز هیچ گزارشی از انفجار گلکسی نوت 7 در هواپیما به گوش نرسیده، اخیراً برخاستن دود از یکی از تبلت های سامسونگ، به تغییر مسیر هواپیما منجر شده است.

هوایپامی دلتا 138 دیترویت به آمستردام بعد از برخاستن دود از یکی از صندلی ها، به سمت شهر منچستر انگلیس تغییر مسیر داد و به مدت 2 ساعت در فرودگاه این شهر باقی ماند. مقامان دلتا و ایالات متحده می گویند که تبلت مورد اشاره به داخل صندلی افتاده و بعد از تغییر زاویه صندلی، با مشکل مواجه گشته است. بعد از مدتی، مسافران متوجه بویی ناخوشایند در پرواز می شوند و دود از میان صندلی بلند می شود.

بعد از این واقعه، هواپیما به سمت منچستر تغییر مسیر می دهد تا صندلی مورد اشاره تعویض شده و پس از دو ساعت، مسیر خود به سمت آمستردام را ادامه می دهد. سامسونگ مدتی بعد، بیانیه ای منتشر کرد و گفت که این حادثه، به هیچ وجه ارتباطی به گلکسی نوت 7 نداشته و به احتمال زیاد، برخاستن دود ناشی از عاملی خارجی بوده است. این کمپانی کره ای همچنین در حال همکاری با دلتا است تا دلیل اصلی واقعه مشخص گردد.

چندی پیش بود که ه. مقامات هواپیمایی مورد اشاره گفتند که این موبایل در کیف یکی از مسافران یافته شد و پیش از بروز مشکلی، در آب قرار گرفت تا هواپیما مسیر خود را طی کند.

The post appeared first on .

برخاستن دود از تبلت سامسونگ در یک پرواز هوایی، به تغییر مسیر هواپیما منجر شد

بسیاری از خطوط هوایی سراسر جهان از مسافران خواسته اند که دستگاه گلکسی نوت 7 خود را طی پروازها خاموش کنند و از شارژ کردن آن امتناع ورزند؛ تصمیمی که در راستای جلوگیری از انفجار نوت 7 در هواپیما اتخاذ شده است. در حالی که تا به امروز هیچ گزارشی از انفجار گلکسی نوت 7 در هواپیما به گوش نرسیده، اخیراً برخاستن دود از یکی از تبلت های سامسونگ، به تغییر مسیر هواپیما منجر شده است.

هوایپامی دلتا 138 دیترویت به آمستردام بعد از برخاستن دود از یکی از صندلی ها، به سمت شهر منچستر انگلیس تغییر مسیر داد و به مدت 2 ساعت در فرودگاه این شهر باقی ماند. مقامان دلتا و ایالات متحده می گویند که تبلت مورد اشاره به داخل صندلی افتاده و بعد از تغییر زاویه صندلی، با مشکل مواجه گشته است. بعد از مدتی، مسافران متوجه بویی ناخوشایند در پرواز می شوند و دود از میان صندلی بلند می شود.

بعد از این واقعه، هواپیما به سمت منچستر تغییر مسیر می دهد تا صندلی مورد اشاره تعویض شده و پس از دو ساعت، مسیر خود به سمت آمستردام را ادامه می دهد. سامسونگ مدتی بعد، بیانیه ای منتشر کرد و گفت که این حادثه، به هیچ وجه ارتباطی به گلکسی نوت 7 نداشته و به احتمال زیاد، برخاستن دود ناشی از عاملی خارجی بوده است. این کمپانی کره ای همچنین در حال همکاری با دلتا است تا دلیل اصلی واقعه مشخص گردد.

چندی پیش بود که ه. مقامات هواپیمایی مورد اشاره گفتند که این موبایل در کیف یکی از مسافران یافته شد و پیش از بروز مشکلی، در آب قرار گرفت تا هواپیما مسیر خود را طی کند.

The post appeared first on .

برخاستن دود از تبلت سامسونگ در یک پرواز هوایی، به تغییر مسیر هواپیما منجر شد