برای iPhone SE مدل جدیدی عرضه نخواهد شد

مشهورترین آنالیزور محصولات اپل یعنی مینگ چی کو، به تازگی در مورد مدل جایگزین و جدید iPhone SE، اظهار نظر کرده است.

برای iPhone SE مدل جدیدی عرضه نخواهد شد

(image)
مشهورترین آنالیزور محصولات اپل یعنی مینگ چی کو، به تازگی در مورد مدل جایگزین و جدید iPhone SE، اظهار نظر کرده است.
برای iPhone SE مدل جدیدی عرضه نخواهد شد