برای دومین سه ماهه متوالی، فروش گوشی های آیفون کاهش یافت

کمپانی اپل به تازگی گزارش گردش مالی سه ماهه سوم سال مالی خود را رسما اعلام نموده است.

برای دومین سه ماهه متوالی، فروش گوشی های آیفون کاهش یافت

(image)
کمپانی اپل به تازگی گزارش گردش مالی سه ماهه سوم سال مالی خود را رسما اعلام نموده است.
برای دومین سه ماهه متوالی، فروش گوشی های آیفون کاهش یافت