دومین انتخابی قاره اروپا برای حضور در جام جهانی بازی های رایانه ایESWC برگزار می شود. دومین انتخابی بازی ندای وظیفه Call of Duty در قاره اروپا جهت مشخص شدن دومین نماینده قاره سبز در جام جهانی بازی های رایانه ای ۲۰۱۵ توسط شرکت European Gaming League بعنوان نماینده و همکار انگلیسی جام جهانی بازی […]