برای اولین بار آمار فروش آیفون 7 پلاس نسبت به مدل پایه برتری یافت

با آغاز عرضه آیفون 7، به تدریج شاهد آمار و ارقام مختلف در مورد میزان فروش آن هستیم. طبق آخرین اطلاعات به دست آمده ظاهراً در سال جاری برای اولین بار، مدل بزرگ تر با اقبال بیشتر خریداران روبرو شده و آیفون 7 پلاس فروش بهتری را تجربه می کند.

البته این آمار از سوی شرکت های تحقیق بازار به دست آمده و اپل فعلاً در این زمینه لب ها را به هم دوخته. اطلاعات مؤسسه Slice Intelligence نشان می دهد که پس از برتری 65 به 35 درصدی آیفون 6 نسبت به مدل پلاس، این اختلاف در مورد مدل های 6s تا حد زیادی کاهش یافت و به 59-41 رسید.

حال آیفون 7 ورق را کاملاً برگردانده و در سفارشات 48 ساعت اولیه، مدل پلاس به نسبت 55-45 از نمونه پایه پیش است:

 

یکی دیگر از موارد موجود در این گزارش که البته چندان هم عجیب نیست، برتری فروش رنگ های مشکی مات و مشکی براق (جت بلک) است. همچنین تقریباً 56 درصد از افرادی که آیفون 7 یا مدل پلاس آن را سفارش داده اند، پیش از این هم از محصولات اپل استفاده کرده اند.

البته باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که اطلاعات فوق به هیچ وجه کامل و جامع نیست. شرکت Slice نمونه آماری بالغ بر 4 میلیون مصرف کننده در ایالات متحده دارد که از خدمات یا اَپ های آنها استفاده می کنند. بنابراین آمار فوق نیز از داده های موجود در اپلیکیشن ها یا بررسی رسیدهای خرید مشتریان به دست آمده است.

به هر حال، این گزارش تا به امروز دقیق ترین آمار فروش محصولات سال جاری کمپانی مورد بحث به شمار می رود، و اپل نیز در این رابطه قدمی پیش نمی گذارد، زیرا آمار فروش آنها همیشه به صورت کلی اعلام شده و هیچگاه جزئیات تقاضای مدل ها یا رنگ های مختلف را از اهالی کوپرتینو دریافت نکرده ایم.

The post appeared first on .

برای اولین بار آمار فروش آیفون 7 پلاس نسبت به مدل پایه برتری یافت

با آغاز عرضه آیفون 7، به تدریج شاهد آمار و ارقام مختلف در مورد میزان فروش آن هستیم. طبق آخرین اطلاعات به دست آمده ظاهراً در سال جاری برای اولین بار، مدل بزرگ تر با اقبال بیشتر خریداران روبرو شده و آیفون 7 پلاس فروش بهتری را تجربه می کند.

البته این آمار از سوی شرکت های تحقیق بازار به دست آمده و اپل فعلاً در این زمینه لب ها را به هم دوخته. اطلاعات مؤسسه Slice Intelligence نشان می دهد که پس از برتری 65 به 35 درصدی آیفون 6 نسبت به مدل پلاس، این اختلاف در مورد مدل های 6s تا حد زیادی کاهش یافت و به 59-41 رسید.

حال آیفون 7 ورق را کاملاً برگردانده و در سفارشات 48 ساعت اولیه، مدل پلاس به نسبت 55-45 از نمونه پایه پیش است:

 

یکی دیگر از موارد موجود در این گزارش که البته چندان هم عجیب نیست، برتری فروش رنگ های مشکی مات و مشکی براق (جت بلک) است. همچنین تقریباً 56 درصد از افرادی که آیفون 7 یا مدل پلاس آن را سفارش داده اند، پیش از این هم از محصولات اپل استفاده کرده اند.

البته باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که اطلاعات فوق به هیچ وجه کامل و جامع نیست. شرکت Slice نمونه آماری بالغ بر 4 میلیون مصرف کننده در ایالات متحده دارد که از خدمات یا اَپ های آنها استفاده می کنند. بنابراین آمار فوق نیز از داده های موجود در اپلیکیشن ها یا بررسی رسیدهای خرید مشتریان به دست آمده است.

به هر حال، این گزارش تا به امروز دقیق ترین آمار فروش محصولات سال جاری کمپانی مورد بحث به شمار می رود، و اپل نیز در این رابطه قدمی پیش نمی گذارد، زیرا آمار فروش آنها همیشه به صورت کلی اعلام شده و هیچگاه جزئیات تقاضای مدل ها یا رنگ های مختلف را از اهالی کوپرتینو دریافت نکرده ایم.

The post appeared first on .

برای اولین بار آمار فروش آیفون 7 پلاس نسبت به مدل پایه برتری یافت