«بد شانسی» یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در ابتلا به سرطان است

سرطان یکی از مهم ترین نگرانی ها در جوامع امروزی است که تاکنون درمان مؤثری برای آن یافت نشده است. بسیاری از افراد جامعه به دلیل ترس از ابتلای به آن نحوه زندگی خود را به کلی دگرگون می کنند و با وجود آنکه بشر به طور روز افزون موفق های جدیدی را در درمان بیماری ها کسب می کند اما کماکان سرطان یکی از مهم ترین مسائل درخور رسیدگی توسط سازمان های بهداشت جهانی است.

اخیراً گروهی از دانشمندان دانشگاه جانز هاپکینز در دریافته اند که ابتلا به سرطان بیش از آنکه تحت تأثیر سبک زندگی باشد، به بد شانسی افراد مرتبط می شود اما با این حال می توان احتمال ابتلا به آن را کاهش داد.

تیم تحقیقاتی مورد اشاره در مطالعه خود به دنبال مشخص کردن علت جهش های ژنتیکی بودند که می توانند به سرطان منجر شوند و همچنین سعی داشتند فاکتورهای تأثیرگذار روی وقوع آن را بررسی کنند.

گفتنی است داده های یافت شده در کمال ناباوری نشان دادند 66 درصد از جهش های ژنتیکی که می توانند منجر به سرطان شوند، کاملاً در اثر وقوع یک خطای تصادفی در DNA بوده و هیچ دلیل واضح و مشخصی برای آن وجود ندارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل محیطی نظیر آلودگی، استعمال دخانیات و دیگر فاکتورهایی که گمان می رود در ابتلا به این بیماری دخیل باشند، در وقوع حدود 29 درصد از سرطان ها نقش دارند. 5 درصد باقیمانده نیز از نیاکان به ارث می رسد.

دانشمندان معتقد هستند که جهش های DNA به طور معمول در ژن هایی که باعث ایجاد سرطان می شوند، رخ نمی دهند و از این رو تأثیر منفی نخواهند داشت اما زمانی که این جهش به صورت اتفاقی در ژن های به خصوصی پیش آید، ممکن است سرطان را با خود به همراه داشته باشد که در نتیجه اکثر مواقع تنها به «بد شانسی» افراد مربوط است.

شاید به خواندن این مطالب هم علاقه مند باشید:

The post appeared first on .

«بد شانسی» یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در ابتلا به سرطان است