بخش «بازی ها و نرم افزار ها» در کنسول Xbox One به زودی تغییر می کند + تصویر

به گزارش، درحالی که رابط کاربری کنسول Xbox One طی پاییز سال گذشته، به صورت اساسی تغییر کرد، بخش «بازی ها و نرم افزار ها» همچنان دست نخورده باقی مانده است. یکی از مشکلات اساسی قالب فعلی بخش «بازی ها و نرم افزار ها»، نمایش تعداد کم و عدم تقسیم سازی مناسب می باشد. به صورتی که اسکرول زیاد، گریبانگیر افرادی شده که بازی های زیادی دارند.

لذا بسیاری از کاربران کنسول Xbox One خواهان یک بروز رسانی در این زمینه هستند. حتی برخی از کاربران، تصاویری از مدل های مد نظر خود طراحی کردند تا تیم مایکروسافت را در ارائه‌ی یک قالب خوب، همیاری کرده و قسمت هایی که به تغییر نیاز دارند را گوشزد کنند. حالا به یکی از تصاویری که توسط کاربری به نام @av_xz در ارسال شده، نگاهی می اندازیم :

| برای بزرگنمایی، برروی تصویر کلیک کنید |

در ادامه، آقای “مایل یابارا” (Mike Ybarra) (یکی از مدیر های اجرایی مایکروسافت) در پاسخ به این تصویر گفت :

“به زودی”

بنابراین نتیجه می گیریم که تیم مایکروسافت به درخواست های کاربران گوش داده و به زودی بخش Games and Apps را تغییر خواهد داد. رویداد E3 2016 می تواند زمان خوبی برای تایید این تغییرات باشد… نظر شما چیست ؟

بخش «بازی ها و نرم افزار ها» در کنسول Xbox One به زودی تغییر می کند + تصویر

(image)

به گزارش، درحالی که رابط کاربری کنسول Xbox One طی پاییز سال گذشته، به صورت اساسی تغییر کرد، بخش «بازی ها و نرم افزار ها» همچنان دست نخورده باقی مانده است. یکی از مشکلات اساسی قالب فعلی بخش «بازی ها و نرم افزار ها»، نمایش تعداد کم و عدم تقسیم سازی مناسب می باشد. به صورتی که اسکرول زیاد، گریبانگیر افرادی شده که بازی های زیادی دارند.

لذا بسیاری از کاربران کنسول Xbox One خواهان یک بروز رسانی در این زمینه هستند. حتی برخی از کاربران، تصاویری از مدل های مد نظر خود طراحی کردند تا تیم مایکروسافت را در ارائه‌ی یک قالب خوب، همیاری کرده و قسمت هایی که به تغییر نیاز دارند را گوشزد کنند. حالا به یکی از تصاویری که توسط کاربری به نام @av_xz در ارسال شده، نگاهی می اندازیم :

| برای بزرگنمایی، برروی تصویر کلیک کنید |

در ادامه، آقای “مایل یابارا” (Mike Ybarra) (یکی از مدیر های اجرایی مایکروسافت) در پاسخ به این تصویر گفت :

“به زودی”

بنابراین نتیجه می گیریم که تیم مایکروسافت به درخواست های کاربران گوش داده و به زودی بخش Games and Apps را تغییر خواهد داد. رویداد E3 2016 می تواند زمان خوبی برای تایید این تغییرات باشد… نظر شما چیست ؟

بخش «بازی ها و نرم افزار ها» در کنسول Xbox One به زودی تغییر می کند + تصویر