بحران نوت 7، تاثیر چندانی بر درآمد سامسونگ نگذاشته است

کمپانی سامسونگ به تازگی فروش مجدد گوشی نوت 7 را پس از رفع بحران انفجار باتری و جمع آوری این گوشی از بازار، از سر گرفته است.

بحران نوت 7، تاثیر چندانی بر درآمد سامسونگ نگذاشته است

(image)
کمپانی سامسونگ به تازگی فروش مجدد گوشی نوت 7 را پس از رفع بحران انفجار باتری و جمع آوری این گوشی از بازار، از سر گرفته است.
بحران نوت 7، تاثیر چندانی بر درآمد سامسونگ نگذاشته است