با ZCast، پادکست مخصوص خود را بسازید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ZCast برنامه ای است جدید که به تازگی برای پلتفرم iOS و به صورت رایگان عرضه شده است.

با ZCast، پادکست مخصوص خود را بسازید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید

(image)
ZCast برنامه ای است جدید که به تازگی برای پلتفرم iOS و به صورت رایگان عرضه شده است.
با ZCast، پادکست مخصوص خود را بسازید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید