با لیست کامل تخفیفات بزرگ Xbox Live همراه باشید

به تازگی، تخفیفات بزرگی در شبکه Xbox Live آغاز شد. این تخفیفات که شامل سه بخش «تخفیفات مایکروسافت» ، «تخفیفات بازی های مستقل» و همچنین «تخفیفات طلایی» (Deals with Gold) می باشد، برای بازی های دو کنسول Xbox One و Xbox 360 در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که این تخفیفات، تا دوشنبه هفته آینده برقرار هستند.

| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |


| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |


| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |

 

با لیست کامل تخفیفات بزرگ Xbox Live همراه باشید

به تازگی، تخفیفات بزرگی در شبکه Xbox Live آغاز شد. این تخفیفات که شامل سه بخش «تخفیفات مایکروسافت» ، «تخفیفات بازی های مستقل» و همچنین «تخفیفات طلایی» (Deals with Gold) می باشد، برای بازی های دو کنسول Xbox One و Xbox 360 در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که این تخفیفات، تا دوشنبه هفته آینده برقرار هستند.

| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |


| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |


| برای مشاهده هر تصویر در سایز اصلی، برروی آن کلیک کنید |

 

با لیست کامل تخفیفات بزرگ Xbox Live همراه باشید