با لیست اولیه‌ی اسلحه های Battlefield 1 آشنا شوید

به گزارش پردیس گیم، بازی Battlefield 1 طی دوران جنگ جهانی اول روایت می شود؛ بنابراین نگرانی های زیادی پیرامون میزان محتوای این بازی وجود دارد. آیا محصول جدید شرکت DICE می تواند محتوای قابل قبولی ارائه دهد؟! آیا تنوع اسلحه ها کافی خواهد بود؟! آیا سازندگان می توانند با تمرکز کامل برروی جنگ جهانی اول، سرگرمی های مناسبی ایجاد کنند؟!

استودیوی DICE همچنان بر صداقت خود در ساخت قسمتی از تاریخ تاکید دارند؛ به طوری که سازندگان قصد ندارند برای ارائه‌ی محتوا، از محدوده‌ی استاندارد جنگ جهانی اول خارج شوند. با این حال، تلاش می کنند که محتوای رضایت بخشی را ارائه دهند و ظاهرا در این امر هم تا حدودی موفق بوده اند. در همین راستا، هم اکنون با در خدمت شما هستیم.

نکته‌ی مهم : این لیست نهایی اسلحه های موجود در بازی نیست؛ بلکه فهرست کوتاهی از سلاح هایی می باشد که تا کنون توسط سازندگان تایید شده است.

اسلحه های سرد

 • Spiked mace
 • Trench spade
 • Bolo knife (موجود در نسخه‌ی Deluxe Edition)
 • Jambiya dagger (موجود در نسخه‌ی Deluxe Edition)
 • Scimitar
 • Bayonet


اسلحه های گرم

 • Trench shotgun: available in the Harlem Hellfighter pre-order pack
 • Colt M1911 semi-automatic pistol: available in the Harlem Hellfighter pre-order pack
 • Lee Enfield SMLE bolt-action rifle: a different skin is available in the Lawrence of Arabia pack
 • P08 Luger pistol: (موجود در نسخه‌ی Deluxe Edition)
 • Mauser C96 semi-automatic pistol
 • MG08 machine gun: mounted and load-out weapon will be available
 • Mauser 1918 T-Gewehr anti-tank rifle
 • Mauser Gewehr 98 bolt-action rifle with side-mounted scope
 • Springfield M1903 bolt-action rifle with side mounted scope
 • MP 18 SMG
 • Lewis Gun LMG
 • Lifebuoy M1 flamethrower

گدجت ها و مواد منفجره
 • Anti-tank grenade
 • Smoke grenade
 • Mustard gas grenade
 • Gas mask
 • Dynamite

شایان ذکر است که بازی Battlefield 1 در بیست و یکم اکتبر 2016 (سه شنبه، 30 مهر 1395) برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One عرضه می گردد. اعضای دو سرویس EA Access و Origin Access می توانند این بازی را سه روز زودتر، یعنی در 27 مهر ماه، تجربه کنند.

با لیست اولیه‌ی اسلحه های Battlefield 1 آشنا شوید

(image)

به گزارش پردیس گیم، بازی Battlefield 1 طی دوران جنگ جهانی اول روایت می شود؛ بنابراین نگرانی های زیادی پیرامون میزان محتوای این بازی وجود دارد. آیا محصول جدید شرکت DICE می تواند محتوای قابل قبولی ارائه دهد؟! آیا تنوع اسلحه ها کافی خواهد بود؟! آیا سازندگان می توانند با تمرکز کامل برروی جنگ جهانی اول، سرگرمی های مناسبی ایجاد کنند؟!

استودیوی DICE همچنان بر صداقت خود در ساخت قسمتی از تاریخ تاکید دارند؛ به طوری که سازندگان قصد ندارند برای ارائه‌ی محتوا، از محدوده‌ی استاندارد جنگ جهانی اول خارج شوند. با این حال، تلاش می کنند که محتوای رضایت بخشی را ارائه دهند و ظاهرا در این امر هم تا حدودی موفق بوده اند. در همین راستا، هم اکنون با در خدمت شما هستیم.

نکته‌ی مهم : این لیست نهایی اسلحه های موجود در بازی نیست؛ بلکه فهرست کوتاهی از سلاح هایی می باشد که تا کنون توسط سازندگان تایید شده است.

اسلحه های سرد

 • Spiked mace
 • Trench spade
 • Bolo knife (موجود در نسخه‌ی Deluxe Edition)
 • Jambiya dagger (موجود در نسخه‌ی Deluxe Edition)
 • Scimitar
 • Bayonet
(image)


اسلحه های گرم

 • Trench shotgun: available in the Harlem Hellfighter pre-order pack
 • Colt M1911 semi-automatic pistol: available in the Harlem Hellfighter pre-order pack
 • Lee Enfield SMLE bolt-action rifle: a different skin is available in the Lawrence of Arabia pack
 • P08 Luger pistol: (موجود در نسخه‌ی Deluxe Edition)
 • Mauser C96 semi-automatic pistol
 • MG08 machine gun: mounted and load-out weapon will be available
 • Mauser 1918 T-Gewehr anti-tank rifle
 • Mauser Gewehr 98 bolt-action rifle with side-mounted scope
 • Springfield M1903 bolt-action rifle with side mounted scope
 • MP 18 SMG
 • Lewis Gun LMG
 • Lifebuoy M1 flamethrower

گدجت ها و مواد منفجره
 • Anti-tank grenade
 • Smoke grenade
 • Mustard gas grenade
 • Gas mask
 • Dynamite

شایان ذکر است که بازی Battlefield 1 در بیست و یکم اکتبر 2016 (سه شنبه، 30 مهر 1395) برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One عرضه می گردد. اعضای دو سرویس EA Access و Origin Access می توانند این بازی را سه روز زودتر، یعنی در 27 مهر ماه، تجربه کنند.

با لیست اولیه‌ی اسلحه های Battlefield 1 آشنا شوید