همان طور که در اخبار گذشته اعلام نمودیم، Kadokawa Shoten ناشر عنوان Rodea the Sky Soldier، وعده اطلاع رسانی بیشتر در خصوص بازی خودشان در هفته آینده را به علاقه مندان داده بود.همینک اطلاعاتی در مورد ماجرای بازی و کاراکترهای موجود به همراه تصاویری جدید منتشر نموده است داستان بازی بسیار پیچیده اما درگیر کننده است.در امپراطوری کاملا […]