با جزئیات اولین پیش نمایش وبسایت IGN برای The Last Guardian همراه باشید، تصاویر و ویدیو اختصاصی

یک روز بعد از عرضه ، وبسایت IGN نیز  اولین پیش نمایش خود برای این بازی را . این پیش نمایش به جزئیات لحظات آغازین بازی اشاره دارد در ادامه این خبر با همراه باشید.

http://gematsu.com/wp-content/uploads/2016/05/TLG_05-26-16.jpg

“بازی در یک غار آغار می شود، جایی که پسری که کنترلش به عهده بازیکن است، بدون اینکه بداند چگونه به این مکان آمده از خواب بیدار می شود. سپس به سمت تریکو که زخمی شده حرکت می کند، تریکو همان موجودی است که پسرک را در سفرش همراهی خواهد کرد. به او نزدیک شده و متوجه نیزه ای می شود که پشت او فرو رفته و موجود به خاطر آن درد می کشد. نیزه را از بدنش بیرون آورده و تریکو نیز فریادی دردآور کشیده و سپس به نشانه قدردانی پسرک را دیوار بالایی غار می رساند. “اعتماد”، تم و پس زمینه کلیدی The Last Guardian است و این سکانس صمیمانه بازی نیز آغاز گر رابطه میان پسرک و تریکو ای است که هیچگاه رام نمی شود.

پسرک سپس موفق به یافتن یک ماده مرموز به شکل آینه می شود. چشمان تریکو به آن ماده واکنش نشان می دهد، چشمان او بزرگ شده و به حالت چشمک زن به رنگ های مختلف در می آید. چشمان تریکو بازتابنده شرابط احساسی اوست. در این مورد، چشمانش به رنگ قرمز در می آید، و معنایش آن است که او عصبانی یا نگران است. پسرک انعکاس نور آیینه را بر روی مانعی که بر سر راهش قرار گرفته، می اندازد و تریکو نیز نوری قرمز رنگ را با استفاده از دم خود به سمت آن شلیک کرده و مانع را نابود می کند.

ویدیو اختصاصی IGN برای این پیش نمایش که لحظات جدیدی از بازی را نمایش می دهد:

/ /

<برای مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصویر کلیک کنید.>

The Last Guardian در سال 2016 عرضه خواهد شد.

با جزئیات اولین پیش نمایش وبسایت IGN برای The Last Guardian همراه باشید، تصاویر و ویدیو اختصاصی

یک روز بعد از عرضه ، وبسایت IGN نیز  اولین پیش نمایش خود برای این بازی را . این پیش نمایش به جزئیات لحظات آغازین بازی اشاره دارد در ادامه این خبر با همراه باشید.

(image)

“بازی در یک غار آغار می شود، جایی که پسری که کنترلش به عهده بازیکن است، بدون اینکه بداند چگونه به این مکان آمده از خواب بیدار می شود. سپس به سمت تریکو که زخمی شده حرکت می کند، تریکو همان موجودی است که پسرک را در سفرش همراهی خواهد کرد. به او نزدیک شده و متوجه نیزه ای می شود که پشت او فرو رفته و موجود به خاطر آن درد می کشد. نیزه را از بدنش بیرون آورده و تریکو نیز فریادی دردآور کشیده و سپس به نشانه قدردانی پسرک را دیوار بالایی غار می رساند. “اعتماد”، تم و پس زمینه کلیدی The Last Guardian است و این سکانس صمیمانه بازی نیز آغاز گر رابطه میان پسرک و تریکو ای است که هیچگاه رام نمی شود.

پسرک سپس موفق به یافتن یک ماده مرموز به شکل آینه می شود. چشمان تریکو به آن ماده واکنش نشان می دهد، چشمان او بزرگ شده و به حالت چشمک زن به رنگ های مختلف در می آید. چشمان تریکو بازتابنده شرابط احساسی اوست. در این مورد، چشمانش به رنگ قرمز در می آید، و معنایش آن است که او عصبانی یا نگران است. پسرک انعکاس نور آیینه را بر روی مانعی که بر سر راهش قرار گرفته، می اندازد و تریکو نیز نوری قرمز رنگ را با استفاده از دم خود به سمت آن شلیک کرده و مانع را نابود می کند.

ویدیو اختصاصی IGN برای این پیش نمایش که لحظات جدیدی از بازی را نمایش می دهد:

/ /

<برای مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصویر کلیک کنید.>

The Last Guardian در سال 2016 عرضه خواهد شد.

با جزئیات اولین پیش نمایش وبسایت IGN برای The Last Guardian همراه باشید، تصاویر و ویدیو اختصاصی