با جزئیاتی از مبارزه با هواپیما و تانک در Battlefield 1 همراه باشید

به گزارش و به نقل از بازی Battlefield 1 خیلی عالی به نظر می رسد. این بازی بر خلاف مبارزه های مدرن و تجهیزات پیشرفته در بازی های قبلی Battlefield این بار به قدیم بر می گردد. البته این بار کمی بیشتر از قبل به گذشته بر می گردد. در Battlefield 1 ما در جنگ جهانی اول حضور خواهیم داشت.

جنگ جهانی اول اولین جنگی بود که از وسایل مکانیزه و صنعتی استفاده می شد و به همین دلیل از هواپیما و تانک نیز استفاده می کردند. DICE چطور توانسته است آن موقعیت ها را دوباره بازسازی کند؟

درمصاحبه ای با Engadget آقای “پاتریک باک(Patrick Bach)” مدیر ارشد DICE گفت :”از هواپیما هایی که برای شناسایی مناطق استفاده می شد تا کشتی های هوایی که زمین را بمباران می کردند همه ی آن ها در آسمان هستند پس شما می توانید روز خود را در آسمان بگذرانید و البته همانند همه ی بازی های Battlefield مبارزه ی زمینی ها با هوایی ها نیز خیلی مهم است ولی هدف این است که بدانید تجربه ی پرواز کردن با آن هواپیما ها چطور بوده است. این هواپیما ها خیلی خوب بودند شاید بعضی ها فکر می کنند که در آن زمان همچین هواپیما هایی وجود نداشت ولی انگار وجود داشته است.

در ادامه آقای باک افزود:”اگر در مورد تانک ها بگویم باید به این نکته اشاره کنم که با وجود اینکه خیلی متفاوت بودند ولی در متوقف کردن نیرو ها خیلی قدرتمند بودند و شما احتمالا اگر یک تانک را ببینید به همان شیوه رفتار می کنید که انگار یک 880 را دیده اید.

پس اینطور که به نظر می رسد مبارزه در این بازی خیلی هیجان انگیز و پویا خواهد بود.

Battlefield 1 در ماه اکتبر برای PS4، Xbox One و PC عرضه می شود.

با جزئیاتی از مبارزه با هواپیما و تانک در Battlefield 1 همراه باشید

(image)

به گزارش و به نقل از بازی Battlefield 1 خیلی عالی به نظر می رسد. این بازی بر خلاف مبارزه های مدرن و تجهیزات پیشرفته در بازی های قبلی Battlefield این بار به قدیم بر می گردد. البته این بار کمی بیشتر از قبل به گذشته بر می گردد. در Battlefield 1 ما در جنگ جهانی اول حضور خواهیم داشت.

جنگ جهانی اول اولین جنگی بود که از وسایل مکانیزه و صنعتی استفاده می شد و به همین دلیل از هواپیما و تانک نیز استفاده می کردند. DICE چطور توانسته است آن موقعیت ها را دوباره بازسازی کند؟

درمصاحبه ای با Engadget آقای “پاتریک باک(Patrick Bach)” مدیر ارشد DICE گفت :”از هواپیما هایی که برای شناسایی مناطق استفاده می شد تا کشتی های هوایی که زمین را بمباران می کردند همه ی آن ها در آسمان هستند پس شما می توانید روز خود را در آسمان بگذرانید و البته همانند همه ی بازی های Battlefield مبارزه ی زمینی ها با هوایی ها نیز خیلی مهم است ولی هدف این است که بدانید تجربه ی پرواز کردن با آن هواپیما ها چطور بوده است. این هواپیما ها خیلی خوب بودند شاید بعضی ها فکر می کنند که در آن زمان همچین هواپیما هایی وجود نداشت ولی انگار وجود داشته است.

در ادامه آقای باک افزود:”اگر در مورد تانک ها بگویم باید به این نکته اشاره کنم که با وجود اینکه خیلی متفاوت بودند ولی در متوقف کردن نیرو ها خیلی قدرتمند بودند و شما احتمالا اگر یک تانک را ببینید به همان شیوه رفتار می کنید که انگار یک 880 را دیده اید.

پس اینطور که به نظر می رسد مبارزه در این بازی خیلی هیجان انگیز و پویا خواهد بود.

Battlefield 1 در ماه اکتبر برای PS4، Xbox One و PC عرضه می شود.

با جزئیاتی از مبارزه با هواپیما و تانک در Battlefield 1 همراه باشید