با جزئیاتی از بخش چند نفره ی Titanfall 2 همراه باشید

http://up.vbiran.ir/uploads/18696146877417738038_titanfall-2-best-wallpaper.jpg

به جنبه های مختلفی می توان به بازی Ttianfall 2 نگاه کرد. یکی از این جنبه ها، قیاس با نسخه ی اول است. قطعا هواداران ضعف ها و معایبی در نسخه ی اول می بینند و بدان جهت به 2 Ttanfall امیدوارند که این بازی بتواند نسخه ی اول را تهذیب کند.

به گزارش و به نقل از ، ترسی که طرفداران بازی دارند، این است که مپ های بخش چندنفره شباهت زیادی به مپ های نسخه ی نخست داشته باشد. که خب، اطلاعاتی که تابحال منتشر شدند نیز گویای همین هستند. با اینحال “جان شرینگ” (Jon Shiring) طی مصاحبه ای با PCgamer توضیح داد که مپ ها در Titanfall 2 متمایز و متفاوت اند.

“شرینگ”: “خب…در تریلر بخش چند نفره که امروز منتشر کردیم می توانید مپ های متنوعی را ببینید. به عنوان مثال مپی را دیدید که دارای محیطی باز و بسیار بزرگ بود. یا مثلا مپ Boomtown که حس واقعا متفاوتی دارد. Boomtown مناطق بسته و تنگ زیادی دارد، همینطور در مرکز نقشه. که برای مخاطبین خاصی ممکن است جالب باشد. کلا مپ فان و جذابی هست. در بازی باید با توجه به رویدادها مد و مپ مورد نظر را برگزینید تا تجربه ی درستی از بازی داشته باشید. بله، تعداد زیادی از مپ ها را روانه ی بازی خواهیم کرد و هر کدام حس و حال خاص خود را دارد و نسبت به هم متفاوت اند.

بنظر من این خیلی خوبه و راستش نگرانی که از این بابت داشتم را رفع کرده است. عنوان  Titanfall 2 در تاریخ 7 آبان سال جاری برای PS4،  Xbox One، PC عرضه می شود.

با جزئیاتی از بخش چند نفره ی Titanfall 2 همراه باشید

(image)

به جنبه های مختلفی می توان به بازی Ttianfall 2 نگاه کرد. یکی از این جنبه ها، قیاس با نسخه ی اول است. قطعا هواداران ضعف ها و معایبی در نسخه ی اول می بینند و بدان جهت به 2 Ttanfall امیدوارند که این بازی بتواند نسخه ی اول را تهذیب کند.

به گزارش و به نقل از ، ترسی که طرفداران بازی دارند، این است که مپ های بخش چندنفره شباهت زیادی به مپ های نسخه ی نخست داشته باشد. که خب، اطلاعاتی که تابحال منتشر شدند نیز گویای همین هستند. با اینحال “جان شرینگ” (Jon Shiring) طی مصاحبه ای با PCgamer توضیح داد که مپ ها در Titanfall 2 متمایز و متفاوت اند.

“شرینگ”: “خب…در تریلر بخش چند نفره که امروز منتشر کردیم می توانید مپ های متنوعی را ببینید. به عنوان مثال مپی را دیدید که دارای محیطی باز و بسیار بزرگ بود. یا مثلا مپ Boomtown که حس واقعا متفاوتی دارد. Boomtown مناطق بسته و تنگ زیادی دارد، همینطور در مرکز نقشه. که برای مخاطبین خاصی ممکن است جالب باشد. کلا مپ فان و جذابی هست. در بازی باید با توجه به رویدادها مد و مپ مورد نظر را برگزینید تا تجربه ی درستی از بازی داشته باشید. بله، تعداد زیادی از مپ ها را روانه ی بازی خواهیم کرد و هر کدام حس و حال خاص خود را دارد و نسبت به هم متفاوت اند.

بنظر من این خیلی خوبه و راستش نگرانی که از این بابت داشتم را رفع کرده است. عنوان  Titanfall 2 در تاریخ 7 آبان سال جاری برای PS4،  Xbox One، PC عرضه می شود.

با جزئیاتی از بخش چند نفره ی Titanfall 2 همراه باشید