با جزئیاتی از بازی F1 2016 همراه باشید + تصاویر

به گزارش و به نقل از  درست یک ماه قبل از عرضه ی بازی F1 2016 سایت Autosport تحقیقی در مورد بازی F1 2016 انجام داده است و به نتایجی دست پیدا کرده است که در پایین می توانید آن ها را مشاهده کنید. این طور به نظر می رسد که نسبت به F1 2015 بهبود یافته است.

به طور خلاصه …

 • 10 فصل کریر مود
 • پیشرفت سیستم ماشین ها و بدست آوردن امتیاز از طریق انجام تمرینات
 • انتخاب ترکیب های لاستیک ها قبل از هر مسابقه
 • پتانسیل بدست آوردن حالت “بهترین راننده” یا از دست دادن کل مسابقه
 • ایمنی ماشین و VSC
 • ترکیب دستی دور میدان (lap) و بهبود سیستم شروع مسابقه
 • سیستم جدید خرابی ماشین با قطعات کوچکتر صدمه دیده و بیرون آمدن لاستیک ماشین
 • بهبود نحوه ی گذر زمان و شباهت آن به زمان واقعی
 • هوش مصنوعی باهوش تر و پرتکاپو
 • بروزرسانی فیزیک بازی مخصوصا در آب و هوای خیس

 

با جزئیاتی از بازی F1 2016 همراه باشید + تصاویر

(image)

به گزارش و به نقل از  درست یک ماه قبل از عرضه ی بازی F1 2016 سایت Autosport تحقیقی در مورد بازی F1 2016 انجام داده است و به نتایجی دست پیدا کرده است که در پایین می توانید آن ها را مشاهده کنید. این طور به نظر می رسد که نسبت به F1 2015 بهبود یافته است.

به طور خلاصه …

 • 10 فصل کریر مود
 • پیشرفت سیستم ماشین ها و بدست آوردن امتیاز از طریق انجام تمرینات
 • انتخاب ترکیب های لاستیک ها قبل از هر مسابقه
 • پتانسیل بدست آوردن حالت “بهترین راننده” یا از دست دادن کل مسابقه
 • ایمنی ماشین و VSC
 • ترکیب دستی دور میدان (lap) و بهبود سیستم شروع مسابقه
 • سیستم جدید خرابی ماشین با قطعات کوچکتر صدمه دیده و بیرون آمدن لاستیک ماشین
 • بهبود نحوه ی گذر زمان و شباهت آن به زمان واقعی
 • هوش مصنوعی باهوش تر و پرتکاپو
 • بروزرسانی فیزیک بازی مخصوصا در آب و هوای خیس

 

(image)

(image)

(image)

(image)

با جزئیاتی از بازی F1 2016 همراه باشید + تصاویر