با تعدادی اسکرین شات جدید از عنوان انحصاری Nioh همراه باشید

http://s3.img7.ir/x4Jjd.jpg

به گزارش و به نقل از ، امروز استودیو Team Ninja تعدادی اسکرین شات از عنوان انحصاری در حال توسعه اش یعنی Nioh منتشر کرد.

در این تصاویر دو منطقه ی Itsukishima و Iwamiginzan را مشاهده می کنیم. همچنین دو هیولا به نام های Ohmukade و Wanyudo و تجهیزاتی جدید نیز به چشم می خورند.

سلاح جدیدی که ویلیام در دست دارد که توپ دستی بزرگ به نام Ozutsu می باشد. در واقع این سلاحی ست که در قرن شانزدهم مورد استفاده قرار می گرفت و در بازی بیشترین قدرت شلیک آتش را داراست. گفته می شود ویلیام به دلیل قد بلندش به راحتی می تواند از این توپ استفاده کند.

یک زره با ارزش به نام Tatenashi نیز به چشم می خورد که محافظت خوبی در برابر ضربات دشمن ارائه می دهد. در پایین می توانید این تصاویر را مشاهده کنید.

 
 
 
 

با تعدادی اسکرین شات جدید از عنوان انحصاری Nioh همراه باشید

(image)

به گزارش و به نقل از ، امروز استودیو Team Ninja تعدادی اسکرین شات از عنوان انحصاری در حال توسعه اش یعنی Nioh منتشر کرد.

در این تصاویر دو منطقه ی Itsukishima و Iwamiginzan را مشاهده می کنیم. همچنین دو هیولا به نام های Ohmukade و Wanyudo و تجهیزاتی جدید نیز به چشم می خورند.

سلاح جدیدی که ویلیام در دست دارد که توپ دستی بزرگ به نام Ozutsu می باشد. در واقع این سلاحی ست که در قرن شانزدهم مورد استفاده قرار می گرفت و در بازی بیشترین قدرت شلیک آتش را داراست. گفته می شود ویلیام به دلیل قد بلندش به راحتی می تواند از این توپ استفاده کند.

یک زره با ارزش به نام Tatenashi نیز به چشم می خورد که محافظت خوبی در برابر ضربات دشمن ارائه می دهد. در پایین می توانید این تصاویر را مشاهده کنید.

 
 
 
 

با تعدادی اسکرین شات جدید از عنوان انحصاری Nioh همراه باشید