با تصاویر جدید Dead Rising 4 همراه باشید

به گزارش پردیس گیم و به نقل از VG247، باز هم بعد از فاش شدن تصاویر مختلف ، اسکرین شات های جدیدی از بازی Dead Rising 4 لیک شده است.

در این تصاویر ما شاهد انواع وسایل نقلیه‌ی بازی هستیم.

در ادامه با این تصاویر همراه باشید:

 

 

 

 

 

 

 

با تصاویر جدید Dead Rising 4 همراه باشید

به گزارش پردیس گیم و به نقل از VG247، باز هم بعد از فاش شدن تصاویر مختلف ، اسکرین شات های جدیدی از بازی Dead Rising 4 لیک شده است.

در این تصاویر ما شاهد انواع وسایل نقلیه‌ی بازی هستیم.

در ادامه با این تصاویر همراه باشید:

(image)  (image)

(image)  (image)

(image)  (image)

(image)  (image)

(image)  (image)

(image)  (image)

(image)  (image)

(image)

با تصاویر جدید Dead Rising 4 همراه باشید