با تصاویر جدید Call of Duty: Infinite Warfare به فضا سفر کنید!

به گزارش، تصاویری جدید از بازی Call of Duty : Infinite Warfare .

این بازی که در تاریخ 4 نوامبر امسال (جمعه، 14 آبان 1395) برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One منتشر خواهد شد.

 

 

 

با تصاویر جدید Call of Duty: Infinite Warfare به فضا سفر کنید!

(image)

به گزارش، تصاویری جدید از بازی Call of Duty : Infinite Warfare .

این بازی که در تاریخ 4 نوامبر امسال (جمعه، 14 آبان 1395) برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One منتشر خواهد شد.

 

 

 

با تصاویر جدید Call of Duty: Infinite Warfare به فضا سفر کنید!