با تصاویری از بازسازی The Last of Us در Unreal Engine 4 همراه باشید

http://s3.img7.ir/mBcmS.jpg

به گزارش و به نقل از ، طراحی به نام “جفی زکریا” (Jeffy Zachariah) که در ساخت بازیهای Dear Charlotte, Adam و Siege of Iniola نیز مشارکت داشته، اخیرا صحنه هایی الهام گرفته از The Last of Us را در Unreal Engine 4 بازسازی کرده است.

این صحنه ها از همان معروف درون بازی الگو برداری شده اند و همانطور که می بینیم زکریا توانسته بخوبی کارش را انجام دهد.

طبق گفته ی زکریا، وی با محدودیت هایی این مدل ها را طراحی کرده است؛ پس سلیقه ی خاص خود را در ساخت آن ها بکار برده.

در زیر قادر به مشاهده ی این تصاویر هستید. (برای دیدن تصویر با سایز اصلی روی آن کلیک کنید)

 

با تصاویری از بازسازی The Last of Us در Unreal Engine 4 همراه باشید

(image)

به گزارش و به نقل از ، طراحی به نام “جفی زکریا” (Jeffy Zachariah) که در ساخت بازیهای Dear Charlotte, Adam و Siege of Iniola نیز مشارکت داشته، اخیرا صحنه هایی الهام گرفته از The Last of Us را در Unreal Engine 4 بازسازی کرده است.

این صحنه ها از همان معروف درون بازی الگو برداری شده اند و همانطور که می بینیم زکریا توانسته بخوبی کارش را انجام دهد.

طبق گفته ی زکریا، وی با محدودیت هایی این مدل ها را طراحی کرده است؛ پس سلیقه ی خاص خود را در ساخت آن ها بکار برده.

در زیر قادر به مشاهده ی این تصاویر هستید. (برای دیدن تصویر با سایز اصلی روی آن کلیک کنید)

 

با تصاویری از بازسازی The Last of Us در Unreal Engine 4 همراه باشید