با بازی Dig That gold می توان طلای واقعی برنده شد!

چندی پیش خبری منتشر شد که سازندگان تونسی یک بازی، به برندگان آن یک گاو واقعی هدیه می دهند.

با بازی Dig That gold می توان طلای واقعی برنده شد!

(image)
چندی پیش خبری منتشر شد که سازندگان تونسی یک بازی، به برندگان آن یک گاو واقعی هدیه می دهند.
با بازی Dig That gold می توان طلای واقعی برنده شد!